V jihlavské zoo vyrostl recyklační ekokoutek | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


V jihlavské zoo vyrostl recyklační ekokoutek


Jihlava - Unikátní ekokoutek, který atraktivní a zábavnou formou prezentuje problematiku třídění a využívání odpadů, začal v těchto dnech fungovat v Jihlavě. Téma návštěvníkům tamní zoologické zahrady zprostředkovává speciální informační tabule s otočnými válci se vzorky recyklovaných materiálů. Z těch je také vyrobena většina prvků a mobiliáře. Ekokoutek vznikl díky společnému projektu autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., Kraje Vysočina a ZOO Jihlava.

„Na malém prostoru jsme se snažili zprostředkovat malým i velkým návštěvníkům jihlavské zoologické zahrady zajímavé informace o třídění odpadu a jejich recyklaci,“ uvedla Jana Krčmářová z autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s. která informační aktivity na podporu třídění odpadů společně s Krajem Vysočina financuje.

Centrálním prvkem expozice je informační panel s 9 průhlednými otočnými válci. „V nich jsou umístěny ukázky recyklovaných materiálů z vytříděných odpadů – například takzvaný PET-flake – rozdrcené a vyčištěné „vločky“ z plastových lahví, které následně slouží třeba k výrobě umělých vláken,“ poznamenala Krčmářová. Ve válcích si zájemci mohou prohlédnout také materiály či výrobky z papíru, nápojového kartonu a skla. Informační tabule obsahuje kromě otočných válců také zajímavé údaje týkající se třídění a rovněž informace o výrobě a zpracování jednotlivých komodit včetně popisu prezentovaných exponátů.

Umístění ekokoutku právě v zooologické zahradě nebylo zvoleno náhodou. „Zoo nám totiž poskytuje možnost zblízka pochopit zákonitosti přírody. Právě ve volné přírodě hrají nezastupitelnou a zcela klíčovou roli takzvaní reducenti neboli rozkladači. Zatímco lidé potřebují na zpracování odpadů speciální technologie, tyto organizmy si dokážou s přírodním „odpadem“ – tedy odumřelými částmi rostlin a živočichů – poradit sami,“ vysvětlila ředitelka jihlavské zoo Eliška Kubíková.

Zábavný aspekt místa a propojení s tematikou přírody a zoo představuje jedenáctimetrová skokanská dráha se speciálním povrchem z recyklované pryže, na které si každý zájemce může vyzkoušet, jak daleko doskočí a porovnat své výsledky například s veverkou, koněm, zajícem či klokanem, jejichž nejlepší výkony jsou označeny přímo na dráze a podrobněji popsány na informační tabuli.

Obyvatelé Vysočiny se zlepšují ve třídění odpadů

Třídění odpadů neodmyslitelně patří k životnímu stylu obyvatel Kraje Vysočina. Lidé v regionu vytřídili v minulém roce průměrně téměř 55 kilogramů papíru, plastu, skla, nápojových kartonů a kovů. V celorepublikovém srovnání se tak kraj umístil na šesté příčce ze 14 regionů a polepšil si tak o jedno místo v porovnání s rokem 2009. „V uplynulém roce na jednoho obyvatele Kraje Vysočina připadalo v průměru více než 16 kilogramů vytříděného papíru, takřka 10 kilogramů plastu, více než 12 kilogramů skla, necelý půlkilogram nápojového kartonu a bezmála 10 kilogramů kovů,“ uvedl krajský radní Zdeněk Ryšavý (ČSSD). Celkové výsledky kraje jsou podle jeho slov nad celorepublikovým průměrem, obyvatelé kraje patří mezi nejlepší v zemi ve třídění skla a plastu, rezervy má region zejména v třídění papíru.

Třídění odpadů šetří energii a snižuje emise skleníkových plynů

V Kraji Vysočina se tříděním odpadů ušetřilo za rok 2010 tolik emisí, kolik přibližně vyprodukuje roční provoz 9 tisíc aut. Přepočteno na úsporu energie v domácnostech tříděním odpadů uspořili obyvatelé regionu tolik energie, kolik za rok spotřebuje zhruba 6,5 tisíce domácností, což odpovídá městu velikosti Pelhřimova.

Lidé mohou využít více než 11 tisíc barevných kontejnerů

Za zlepšováním výsledků stojí kromě osvětových aktivit také dostupnost kontejnerů na třídění. Součástí spolupráce Kraje Vysočina a společnosti EKO-KOM, a. s. je rovněž zahušťování sítě nádob na tříděný odpad, a tím přiblížení kontejnerů občanům. „Tato skutečnost totiž významně napomáhá nejen růstu množství, ale i zvyšování kvality vytříděných odpadů. Ke konci loňského roku se na území Kraje Vysočina nacházelo téměř 16 tisíc kusů barevných kontejnerů. Největší podíl tvořily nádoby na plast a kontejnery na sklo,“ popsal regionální manažer společnosti EKO-KOM Roman Zouhar. Nádob na třídění se v kraji nachází o zhruba 60 procent více, než tomu bylo před pěti lety. Meziročně pak vzrostl počet nádob na třídění odpadů v průměru o 10% ve srovnání s rokem 2009. Zatímco v roce 2005 jedno průměrné kontejnerové hnízdo sloužilo pro 155 obyvatel, v závěru loňského roku to bylo 97 obyvatel. Kraj Vysočina tak disponuje nejhustší sítí sběrných míst v celé České republice. Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití domovního a obalového odpadu, je v kraji zapojena drtivá většina obcí - celkem 670. Třídění odpadů je tak umožněno téměř všem lidem v kraji.

Třídíme Vysočina

Odpady, v původní či zpracované formě, nás provázejí doslova na každém kroku. Výrobky s podílem recyklovaných materiálů jsou stejně bezpečné, spolehlivé a kvalitní jako ty z běžných surovin. Věděli jste, že v plastových dílech v interiéru vašeho automobilu je až 40 procentní podíl recyklátu? Recyklovaný materiál, který je díky správnému třídění možné využít, se nachází také v zahradním nábytku nebo obyčejném plastovém kbelíku. V oblečení jako jsou bundy, trička či košile můžeme například najít vlákna na bázi PET, při výrobě nových plastových lahví je používán granulát z lahví vytříděných. Základem speciálních desek, ze kterých se staví domy, je slisovaný nápojový karton - tedy krabice od džusu či mléka. Odhozením plastové lahve nebo starých papírových krabic do správného kontejneru celý proces recyklace a následného využití teprve začíná.

Stručně o kampani

Cílem regionálních aktivit „Třídíme Vysočina“, které jsou součástí dlouhodobého projektu autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. a Kraje Vysočina, je zvýšení množství a kvality separovaného odpadu. Důraz je kladen zejména na aktivity cílené do oblasti s vysokým potenciálem růstu (Pelhřimovsko a Třebíčsko), ve kterých občané ve třídění nedosahují tak dobrých výsledků jako v ostatních částech kraje. Obyvatelé regionu se budou mimo jiné moci setkat se speciálními polepy svozových automobilů, venkovními akcemi se zábavným programem a soutěžemi. Součástí dlouhodobých aktivit na podporu třídění odpadů je také populární klání pro obce nazvané „My třídíme nejlépe", jejíž výsledky za uplynulý rok budou vyhlášeny na začátku prosince. Více informací je k dispozici na internetových stránkách www.tridime-vysocina.cz.


O společnosti EKO-KOM

Tato nezisková akciová společnost již od roku 1999 efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí a společností nakládajících s odpady zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, upraveny a dotříděny a konečně využity jako náhrada primárních surovin.
Kontakt:

Miroslav Grass
jednatel
grass@eu4.cz
www.eu4.cz
777152707


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 2. 10. 2011 22:49
Kategorie: Zábava
Název zdroje: Eufour PR, s. r. o. (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Vztahy s médii a veřejností (zpracování tiskových zpráv, organizace tiskových konferencí, monitoring výstupů, poradenství), komplexní propagace služeb a výrobků
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.