V Brně Novém Lískovci byla spuštěna terénní služba pro rizikové děti a mládež | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


V Brně Novém Lískovci byla spuštěna terénní služba pro rizikové děti a mládež


V Brně 17. 2. 2012 – Děti a mládež ze sídliště v Brně - Novém Lískovci mohou od února využít služeb nové pobočky Nízkoprahového klubu Likusák, kterou ve spolupráci s radnicí městské části otevřela nezisková organizace Ratolest Brno. V současné chvíli funguje pouze terénní forma služby, kdy sociální pracovnice oslovují klienty přímo na ulici a pracují s nimi v jejich přirozeném prostředí. Služba se zaměří na rizikové děti a mládež ve věku od 12 do 20 let, která se pohybuje na sídlištích Nový Lískovec a Kamenný vrch nebo v jejich okolí. V průběhu roku 2012 plánuje radnice začít s rekonstrukcí prostor pro nízkoprahový klub v objektu kotelny na ulici Kamínky.

„Chceme se zaměřit na problémové děti a mládež, které nemají zájem o organizované aktivity ani kroužky a většinu svého volného času tráví na ulici. Hlavním smyslem naší činnosti je předcházet rizikovému chování mladých lidí a také jim pomáhat řešit obtížné životní situace spojené s dospíváním. Předpokládáme, že nová služba bude schopna během roku pracovat s přibližně 150 klienty,“ dodala ředitelka organizace Ratolest Brno Lucie Kudrnová-Vosečková.

Nová pobočka nízkoprahového klubu vznikla na zakázku městské části Brno-Nový Lískovec, která iniciovala také terénní průzkum dané lokality. Mapována byla místa, kde se riziková mládež schází nejčastěji, hřiště, parky, zastávky, ale i herny a restaurační zařízení. Součástí průzkumu byly rozhovory s odborníky, výchovnými poradci, kurátory a policií, kteří mají tuto problematiku na starosti. Podle odhadů odborníků se po ulicích sídliště bezprizorně pohybuje mezi 100 až 250 mladých lidí ve věku 12 až 20 let, ne všichni jsou však problémoví. V současné době je v městské části Brno – Nový Lískovec hlášeno k trvalému pobytu 10,5 tisíce obyvatel.

Nízkoprahový klub Likusák funguje již devátým rokem pod hlavičkou neziskové organizace Ratolest Brno. Hlavní pobočka klubu sídlí na ulici Kotlanova v Brně Líšni, kde funguje jak klubová, tak i terénní část. Jedná se o službu sociální prevence pro děti a mladé lidi z Brna Vinohrad, Líšně a nyní i Nového Lískovce, kteří jsou ohroženi nebo zasaženi nežádoucími jevy. Nejčastěji se jedná o zneužívání návykových látek, konfliktní chování, výtržnictví, vandalismus nebo rizikové sexuální chování, pracovníci však dětem pomáhají řešit také problémy ve škole, v rodině nebo s vrstevníky a nabízí jim smysluplné využití volného času. Služba je realizována celoročně a bezplatně.

Kontakt pro více informací:

Bc. Martin Holiš
vedoucí NK Likusák
+420 773 838 651
martin.holis@ratolest.cz


Mgr. Jana Běhalová
public relations
+420 774 682 776
jana.behalova@ratolest.cz
Kontakt:

Jana Běhalová
public relations
jana.behalova@ratolest.cz
www.ratolest.cz
+420 774 682 776


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 20. 2. 2012 14:28
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: Ratolest Brno, o.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
RATOLEST BRNO, občanské sdružení, je nestátní nezisková organizace založená v roce 1995.
Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou životní situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti.
V rámci naší činnosti také podporujeme a rozvíjíme dobrovolnictví.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.