ÚZSVM zlikvidoval tuny movitých věcí z neúspěšných dražeb | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


ÚZSVM zlikvidoval tuny movitých věcí z neúspěšných dražeb


Vyškov, 31. 5. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval více než 9 tun movitých věcí, které se nepodařilo okresnímu soudu prodat ve dvou kolech dražby. Jednalo se o movité věci složené městem Vyškov do úschovy okresního soudu za účelem splnění závazků, které měli povinní vůči městu.

ÚZSVM získal majetek na základě usnesení okresního soudu jako tzv. věci z neúspěšných dražeb. Ze zákona vyplývá, že věci, které se nepodaří prodat, soud nabídne obci nebo schovateli na úhradu nákladů úschovy za dvě třetiny odhadní ceny. Odmítnou-li oslovení tyto věci převzít, připadají státu. V tomto případě město Vyškov sdělilo, že o naturální plnění nemá zájem a movité věci nepřevzalo, proto je získal ÚZSVM.

Náklady úschovy, které nebudou uhrazeny z výtěžku prodeje ani převzatými věcmi, je povinen nahradit obci (schovateli) povinný. O této povinnosti soud rozhoduje na návrh obce či schovatele.

Dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu, pokud povinný nevyzvedne věci u obce nebo schovatele do šesti měsíců ode dne, kdy byly uschovány, budou prodány na návrh obce či schovatele podle ustanovení o prodeji movitých věcí. Výtěžek prodeje vyplatí soud povinnému po srážce nákladů úschovy a nákladů prodeje. Jestliže povinný odmítne zbytek výtěžku převzít nebo jeho pobyt není znám, počíná běžet lhůta ode dne, kdy povinný odmítl zbytek výtěžku převzít nebo kdy se vrátil soudu jako nedoručitelný.
Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 31. 5. 2011 8:43
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.