ÚZSVM zlikvidoval další věci z trestné činnosti | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


ÚZSVM zlikvidoval další věci z trestné činnosti


Jihlava, 14. 6. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval předměty použité ke spáchání trestného činu, a to na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Třebíči.

Jednalo se o 3 kusy pákových nůžek, 2 kusy zahradnických nůžek a jedny štípací kleště. Znehodnocení věcí zajistil ÚZSVM svépomocným zničením ve svých dílnách a vše pak zaměstnanci ÚZSVM odevzdali technickým službám ke konečné likvidaci.

Pachatel měl v úmyslu odcizit měděné vodiče a následně je prodat ve výkupnách sběrných surovin. Vnikl do budovy bývalého kravína a vepřína, kde pomocí přinesených nástrojů přestříhal nainstalované elektrické vedení u zásuvek, rozvodných krabic, vypínačů a osvětlovacích těles na stěnách a stropě a odcizil několik druhů kabelů. Za krádež a škodu poškozením byl pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody a k trestu propadnutí věci.

Trestná činnost byla spáchána v obcích okresu Třebíč a šlo o vloupání do převážně opuštěných zemědělských objektů.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 14. 6. 2011 9:52
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.