ÚZSVM prodal rekreační objekt | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


ÚZSVM prodal rekreační objekt


Litoměřice, 22. 6. 2011 – Téměř 670 tisíc korun získal do státního rozpočtu ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem).

Majetek v katastrálním území Levín na Litoměřicku získal ÚZSVM na základě usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem jako tzv. odúmrť. Prodej majetku se uskutečnil formou výběrového řízení. Jeho výherce tak získal dvoupodlažní stavbu bez podsklepení, která byla využívána k rekreačním účelům a dále 2 pozemky o celkové výměře 398 m2.

Součástí výběrového řízení byly také movité věci, které se nacházely v domě. Např. nástěnné hodiny, klavírní křídlo značky Heinrich Malťanek Vídeň, srnčí trofeje, knihovnička, mosazný pětiramenný lustr, závěsný obraz Krajina se solitérním stromem a různé reprodukce neznámých autorů. Celkem šlo o 53 položek movitého majetku v celkové hodnotě cca 46 tisíc korun.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.

Informace o veškerém nemovitém majetku, který ÚZSVM nabízí ve výběrových řízeních, mohou zájemci nalézt také na webových stránkách ÚZSVM, v odkazu www.uzsvm.cz/majetek.php, kde lze vybírat podle regionu, ceny či druhu nemovitosti.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 22. 6. 2011 9:56
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.