ÚZSVM prodal dva pozemky v areálu zámečku Bílé Poličany | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


ÚZSVM prodal dva pozemky v areálu zámečku Bílé Poličany


Trutnov, 20. 12. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), za 350 tisíc korun prodal 2 pozemky v katastrálním území Bílé Poličany do vlastnictví Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. Na pozemcích o celkové výměře 3.553 m2, které patří do areálu zámečku Bílé Poličany, se nacházejí stavby v jejím vlastnictví.

Zámeček Bílé Poličany je v majetku současného vlastníka od roku 1999. Zámek je se svými částmi, mezi něž patří i jedna z prodaných parcel, která je částečně zastavěná garážemi pro hasičská vozidla, zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Druhá prodaná parcela pod památkovou ochranu nespadá.

Objekt zámku s rozsáhlým parkem patřil k velkostatku Bílé Poličany. V roce 1946 majetek získalo město Dvůr Králové nad Labem, a to odkoupením pozůstalosti od oprávněných dědiců zesnulé majitelky panství. Od konce roku 1948 patřil zámek Československému rozhlasu, v roce 1953 pak ministerstvu vnitra. To zde založilo požární učiliště, které se postupně změnilo v dnešní Ústřední hasičskou školu, která je zařízením Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Toto sdružení ve stávajícím středisku Ústřední hasičské školy navázalo jako právní nástupce Svazu požární ochrany v pokračování školení dobrovolných hasičů a nemovitosti užívá stejně jako jeho předchůdce.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 20. 12. 2011 10:39
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.