ÚZSVM převedl pozemky za 2 miliony Ústeckému kraji | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


ÚZSVM převedl pozemky za 2 miliony Ústeckému kraji


Děčín, Teplice, Litoměřice, Louny, 29. 11. 2011 – Ústeckému kraji bezúplatně převedl další pozemky v celkové účetní hodnotě více než 2 miliony korun ÚZSVM, odbor Odloučená pracoviště Děčín, Teplice, Litoměřice, Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem).

Odbor Odloučené pracoviště Děčín převedl 2 pozemky o celkové výměře 647 m2 v katastrálních územích Nebočady a Dobrná. Na pozemcích se nachází silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje. Oba převedené pozemky jsou součástí chráněné krajinné oblasti České středohoří.

Pozemek v katastrálním území Nové Modlany o výměře 3.791 m2 převedl do vlastnictví Ústeckého kraje odbor Odloučené pracoviště Teplice. I tento pozemek se nachází pod komunikací III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje.

Nejvíce pozemků získal Ústecký kraj v okrese Litoměřice. Odbor Odloučené pracoviště Litoměřice převedl Ústeckému kraji pozemky v katastrálních územích Libochovany a Štětí o celkové výměře 27.740 m2 a také podíl ve výši ½ k celku 4 pozemkových parcel o celkové výměře 1.176 m2 v katastrálním území Černiv. Na všech pozemcích se nachází komunikace II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje.

Odbor Odloučené pracoviště Louny převedl bezúplatně Ústeckému kraji nemovitosti v katastrálním území Petrohrad. Jednalo se o 3 pozemky o celkové výměře 2.218 m2, které se nacházejí v oploceném areálu psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace Ústeckého kraje. Tyto pozemky slouží jako ochranné pásmo samostatné čističky odpadních vod a jsou na nich vybudována česla pro vstupní kanalizaci do čističky a revizní šachta pro odpadní vodu. Ústecký kraj zmíněné pozemky v areálu psychiatrické léčebny dosud užíval na základě výpůjčky.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 29. 11. 2011 10:06
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.