ÚZSVM převedl pozemek v přírodní rezervaci | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


ÚZSVM převedl pozemek v přírodní rezervaci


Kolín, 27. 3. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), převedl pozemek v katastrálním území Veltruby o výměře téměř 29 tisíc m2 Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky. Pozemek se nachází přímo uprostřed přírodní rezervace Veltrubský luh a jedná se o slepé rameno Labe.

Zmíněný pozemek sousedí s dalším pozemkem, který ÚZSVM převedl již v srpnu 2011 a jeho výměra je cca 20 tisíc m2. Důvodem převodu je také možnost ovlivnit prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny rybářské a myslivecké hospodaření v oblasti.

Chráněné území se nachází 1,5 km západně od obce Veltruby. Přírodní rezervace Veltrubský luh byla vyhlášena v roce 1985. Důvodem ochrany je největší komplex úvalového lužního lesa v Čechách s řadou přirozených lesních společenstev, které se vyvinuly v závislosti na hloubce hladiny spodní vody s četnými tůněmi a starými rameny v různém stupni zazemňovacího procesu. Vyskytuje se zde celá řada vzácných druhů chráněných rostlin a živočichů včetně kriticky ohrožených druhů. Průzkum odhalil 57 druhů měkkýšů. V rezervaci žije i skokan štíhlý, užovka obojková či puštík obecný.

Komplex lužních lesů a mokřadů se nachází v katastrálním území obcí Nová Ves a Veltruby, geomorfologicky náleží Středolabské tabuli. Na území přírodní památky se nachází největší labská tůň typického srpkovitého tvaru.
Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
www.uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 27. 3. 2012 9:32
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.