ÚZSVM převedl městu Karlovy Vary pozemky ve veřejném zájmu | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


ÚZSVM převedl městu Karlovy Vary pozemky ve veřejném zájmu


Karlovy Vary, 9. 1. 2012 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl městu Karlovy Vary 27 pozemků v katastrálním území Rybáře o celkové výměře 5.051 m2. Účetní hodnota převedených nemovitostí je 4,8 milionu korun. Jedná se o pozemky, které funkčně přísluší k veřejně prospěšné stavbě průtahu silnice I/6 Karlovy Vary – západ, jejímž spoluinvestorem je také město Karlovy Vary.

Všechny nabyté nemovitosti je město povinno užívat pouze k účelu veřejného zájmu, nesmí je tedy využívat ke komerčním nebo výdělečným účelům a ani je pronajímat. Současně je město nesmí pozemky převést na třetí osobu, a to po dobu 10 let od účinnosti vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 9. 1. 2012 10:02
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.