ÚZSVM převedl Jihlavě majetek za více než tři miliony korun | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


ÚZSVM převedl Jihlavě majetek za více než tři miliony korun


Jihlava, 24. 8. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl městu Jihlava 8 pozemků pod komunikacemi v účetní hodnotě 3,3 milionů korun. Celková výměra pozemků v katastrálním území Pávov u Jihlavy je 6.885 m2. Komunikace napojuje místní část Pávov na dopravní infrastrukturu k blízké dálnici D1.

Provedeným majetkoprávním úkonem ÚZSVM umožnil sjednocení vlastnictví pozemků a umístěných staveb silnic. Nyní město Jihlava jako vlastník může čerpat prostředky např. z evropských fondů na údržbu a rozvoj.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 24. 8. 2011 10:01
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.