ÚZSVM předal ŘSD pozemky pod silnicí | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


ÚZSVM předal ŘSD pozemky pod silnicí


Klatovy, 7. 12. 2011 – Celkem 20 pozemků v účetní hodnotě 2,8 milionu korun převedl bezúplatně Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň).

Předané pozemky o celkové rozloze 44.593 m² jsou zastavěny komunikací I. třídy, jejichž správcem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. ÚZSVM tímto bezúplatným převodem umožnil sjednocení vlastnických vztahů k pozemkům a komunikacím.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 7. 12. 2011 10:06
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.