ÚZSVM předal kraji pozemky pod komunikacemi | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


ÚZSVM předal kraji pozemky pod komunikacemi


Brno, 12. 7. 2011 – Pozemky v účetní hodnotě více než 19,5 milionu korun bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji ÚZSVM, Územní pracoviště Brno (odbor Hospodaření s majetkem státu). Pozemky se nacházejí pod silnicí 2. třídy v katastrálním území Bystrc, jejich celková výměra je 31 tisíc m2.

ÚZSVM převodem státního majetku umožnil sjednocení vlastnických vztahů k pozemkům a pozemním komunikacím silniční sítě Jihomoravského kraje.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 12. 7. 2011 10:01
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.