ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky na severu Čech | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky na severu Čech


Ústí nad Labem, 11. 8. 2011 – ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl pozemky v celkové účetní hodnotě téměř 2,8 milionu korun Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Předmětem smlouvy bylo celkem 23 pozemků o celkové výměře 25.503 m2, které se nacházejí v katastrálním území Stadice. Pozemky jsou zastavěny stavbou dálničního přivaděče dálnice D8 Řehlovice – Trmice a současně jsou dotčeny realizací stavby dálnice D8 v úseku Lovosice – Řehlovice.

Všechny tyto pozemky byly v minulosti zapsány na listu vlastnictví pro dnes již neexistující státní podnik Statek Dubice. ÚZSVM provedl náročné majetkoprávní šetření, prověřil nabývací tituly státu a předchozí vlastnické vztahy ke všem pozemkům.
Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 11. 8. 2011 8:41
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.