Úspěšný dluhopisový fond Pioneer Funds – Strategic Income nyní měnově zajištěn do české koruny | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Úspěšný dluhopisový fond Pioneer Funds – Strategic Income nyní měnově zajištěn do české koruny


Dluhopisový fond Pioneer Funds - Strategic Income je od 19. července nově měnově zajištěn do české koruny. Tento podfond s vysokým výnosovým potenciálem a dlouhodobou úspěšnou historií patří mezi přední produkty skupiny Pioneer Investments zaměřené na cenné papíry s pevným příjmem. Agentura Morning Star jej v červnu ohodnotila pětihvězdičkovým ratingem.

Pioneer Funds – Strategic Income může investovat do všech sektorů dluhopisového trhu, včetně rozvíjejících se trhů a dluhopisů s vysokým výnosem (tzv. high yields). Zkušený portfolio manažer Kenneth J. Taubes a jeho tým pečlivě sleduje vládní i firemní dluhopisy a aktivně reaguje na aktuální situaci na trhu, čímž zvyšuje výnosový potenciál podfondu a omezuje rizika.

„Objem majetku pod správou překračující 2 miliardy dolarů umožňuje podfondu investovat do velkého množství titulů. Proto i největší pozice v portfoliu tvoří jen 1 % z celkového majetku, což není mezi fondy obvyklé,“ říká Petr Šimčák, ředitel obchodu pro banky a instituce Pioneer Investments ČR, a dodává: „Navíc díky tomu, že je nyní možné do podfondu investovat i v rámci třídy zajištěné do českých korun, nemusí se čeští investoři bát, že by v důsledku posilování koruny proti dolaru nebo nežádoucím zvýšením volatility kurzu byli ochuzeni o část svých potenciálních výnosů.“

Podfond je určen zejména pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem tři a více let, kteří chtějí investovat na specializovaných trzích s pevným příjmem a jsou ochotni akceptovat riziko krátkodobých poklesů vyvolaných kolísáním cen na dluhopisových trzích.

Kromě nové korunové třídy je dluhopisový podfond Pioneer Funds – Strategic Income k dispozici také ve třídě v USD a EUR.

Uvedením měnově zajištěné třídy do CZK Pioneer Funds – Strategic Income rozšířil řadu podfondů lucemburské rodiny Pioneer Funds, které tuto možnost investorům v České republice již nabízejí - jako je např. akciový Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund, lucemburský klon třetího nejstaršího fondu na světě – Pioneer Fund založeného již v roce 1928.


Upozornění: Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.
Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Míra očekávaného výnosu z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů souvisí s mírou investičního rizika a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Výnosy z cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů dosahované v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Výnos může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit. Investování s sebou nese řadu rizik; vysvětlení rizik a jejich vliv na kolísání aktuální hodnoty investované částky je uvedené na www.pioneer.cz/pouceni o rizicich.pdf.
Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).
Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu.
Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným prospektem, který lze získat zdarma na vyžádání prostřednictvím bezplatné linky Klientského centra Pioneer Investments v ČR 800 313 663, 800 118 844.
Zejména v případě zahraničních fondů se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny tyto dokumenty lze také získat zdarma na výše uvedených kontaktech. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.
Kontakt:

Martina Lasotová
Account Executive
martina.lasotova@stance.cz
+420-725-015-374
+420-224-810-809


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 21. 7. 2011 12:24
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: Stance Communications, s. r. o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Stance Communications, s. r. o. od roku 2004 poskytuje komplexní služby Public Relations.

Nabídka služeb pro naše klienty zahrnuje strategické poradenství, media relations – media lobbiyng, tvorba a vydávání tiskových zpráv, realizace tiskových konferencí a neformálních setkání s novináři, pravidelný monitoring médií, mediální tréninky, krizovou komunikaci, pořádání eventů a další služby z oblasti Public Relations.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.