USA posilují energetickou soběstačnost | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


USA posilují energetickou soběstačnost


Nejnovější analýza Energetického informačního úřadu amerického Ministerstva energetiky (EIA) předpokládá, že v příštích letech poroste export amerického uhlí, země začne vyvážet dokonce i zemní plyn a do roku 2035 by měla mírně omezit závislost na importu ropy a dalších kapalných paliv.

Přesto se nedá v příštích desetiletích mluvit o zásadním obratu. Počítá se sice s rychlým růstem biomasových a vodních zdrojů i povlovným rozvojem ostatních obnovitelných zdrojů doplněných stabilními dodávkami z jaderné energetiky. Klíčovou roli v energetické spotřebě nejvyspělejší ekonomiky světa bude ale stále hrát ropa. Poroste úloha zemního, především břidličného plynu.
Jeho zásoby se odhadují na zhruba čtvrtinu z celkově technicky dostupných 2214 biliónů krychlových stop (více než 62 biliónů m3), jež by Spojeným státům při dnešní spotřebě vystačily na více než 90 roků. Ložiska tohoto nekonvenčního plynu se nacházejí po celé zemi a jejich využití je teprve v začátcích. Zásoby břidličného plynu tak mohou podle očekávání geologů mnohonásobně přesáhnout obsah klasických ložisek.
Dobývat surovinu, složením fakticky identickou s tradičním zemním plynem a známou už více než století, umožnil prudký rozvoj nových těžebních technologií. Na prvním místě stojí praktické zvládnutí změny směru vrtu v potřebné hloubce z vertikálního na horizontální. Hornina se pod tlakem velkého množství vody a chemikálií jako benzen či toluen cíleně rozdrtí (fracturing) a uvolní se plyn.
Přesné složení a dávkování látek použitých při drcení horniny těžařské koncerny tají. Odmítají také, že by se při dobývání břidličného plynu spotřebovávalo mnoho vody nebo se ohrožovaly podzemní zdroje pitné vody.
Američané, kteří při těžbě nekonvenčního plynu sázejí ekonomicky na cenové rozdíly mezi jednotlivými trhy, spoléhají i na nízkou hustotu osídlení míst, kde se dobývá. Evropané řeší rozpor mezi hrozbou pro životní prostředí a možností zbavit se závislosti na dovozu plynu zejména z Ruska. Francie importující zkapalněný plyn z někdejší kolonie Alžírska veškerý průzkum i těžbu zakázala. Polsko snící o „odstřižení“ od Ruska naopak předpokládá, že jeho předpokládané zásoby z něj učiní evropskou plynařskou velmoc.

Výhledy energetické spotřeby v USA
(v biliardách Btu*)
2009 2010 2025 2035
Kapalná paliva 36,49 37,25 37,04 38,00
Zemní plyn 23,42 24,71 25,8 27,11
Uhlí 19,62 20,76 20,60 21,57
Atom 8,36 8,44 9,60 9,35
Voda 2,67 2,51 2,97 3,06
Biomasa 2,72 2,88 4,52 5,85
Ostatní obnovitelné 1,11 1,34 2,13 2,80
Čistý dovoz elektřiny 0,32 0,29 0,28 0,24
Celkem 94,70 98,16 102,93 107,97
Čistý dovoz energie
(- znamená vývoz)
Kapalná paliva 20,90 20,35 16,33 16,22
Zemní plyn 2,76 2,66 -0,81 -1,39
Uhlí -0,90 -1,58 -1,44 -1,29
Celkem 22,77 21,43 14,08 13,54
* 1 biliarda Btu (britských tepelných jednotek) = 1,055 exajoulu (EJ) nebo zhruba 1 bilión krychlových stop (Tcf), přibližně 28 miliard m3
Pramen: EIA

Zdroje:
EIA: www.eia.gov
Kontakt:

Vladimír Labuda
ředitel
vladimir.labuda@jlmpraha.cz
602376840
261213978


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 21. 3. 2012 17:23
Kategorie: Energetika a průmysl
Název zdroje: Agentura J.L.M. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
PR a produkční agentura působící zejména v oblasti energetiky a extrémních sportů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.