Úřad vlády uspoří 18 milionů korun | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Úřad vlády uspoří 18 milionů korun


Deník MF Dnes se ptal na úspory na Úřadu vlády. Přinášíme kompletní odpověď, která v článku vůbec nezazněla.

Na Úřadu vlády ČR došlo v oblasti provozu v tomto roce oproti předchozímu roku k úspoře ve výši 17,83 milionů korun. Tato úspora se dotýká snížení výdajů zejména v oblasti nákupu drobného materiálu a služeb (kancelářské potřeby apod.), spotřeby vody, paliv a energií a zefektivnění výdajů na investice. Celý schválený rozpočet na tento rok i rozpočet na rok 2010 najdete zde: http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/rozpocet/schvaleny-rozpocet-kapitoly-304-urad-vlady-cr-29180/

K uvedeným úsporám ještě dodáváme, že Úřad vlády ČR přijal celou řadu vnitřních směrnic zakotvujících odpovědnost zaměstnanců úřadu za procesní a finanční stránku jednotlivých procesů či posílení role interního auditu s cílem zvýšit počet kontrol hospodaření s veřejnými prostředky. Od začátku července 2011 pak začal Úřad vlády zveřejňovat všechny smlouvy týkající se veřejných zakázek nad 200 tisíc korun, a to se všemi podrobnostmi (včetně znění smluv či konečné ceny zakázky) a nad rámec dosavadní praxe státní správy.Kontakt:

Jan Osúch
tiskový mluvčí vlády
osuch.jan@vlada.cz
773 692 234
224 002 058


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 28. 7. 2011 10:17
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad vlády ČR (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.