Unikátní a ojedinělý studijní modul na Lékařské fakultě MU zahájen | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Unikátní a ojedinělý studijní modul na Lékařské fakultě MU zahájen


Nejlepší studenti 1. ročníku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU) začali studovat ve speciálním studijním modulu.

Fakulta po vzoru prestižních zahraničních univerzit soustředí přípravu talentovaných studentů na to, aby mohli pracovat jako špičkoví vědečtí pracovníci v oblasti biomedicíny či kliničtí lékaři nové generace, kteří budou schopni dalšího vzdělávání.
„Začala pilotní fáze projektu, který považujeme za nezbytný pro zkvalitnění výuky na LF. Ze 150 zájemců o náročnější formu studia bylo vybráno 19 studentů, kteří mají velmi dobrou znalost angličtiny, měli nejlepší výsledky ve studiu na SŚ a eminentní zájem o studium, prokazatelný formou uplatnění ve SVOČ, v zahraničí apod.“, doplňuje proděkanka pro denní studium Lékařské fakulty MU Eva Táborská.

„Osobně velmi oceňuji iniciativu všech zúčastněných, pedagogů i studentů. Naším cílem je vytvořit něco atraktivního a ne rigidní nástavbu nad již tak obtížné studium. Doufám, že z vás budou edukativní mladí lidé, kteří budou mít vyšší přidanou hodnotu, která je povede k výkonu sofistifikované práce, která zvýší úroveň studia na LF, že budete pro ostatní kolegy příkladem v přístupu ke studiu i ve studijních výsledcích… Jste součástí unikátního programu, který nemá v ČR obdobu“, zdůraznil při zahájení děkan lékařské fakulty Jiří Mayer.
Studenti absolvují po dobu „přípravného týdne“, ještě před začátkem semestru, počáteční vhled do studia medicíny. Absolvují přednášky a workshopy na Ústavech: histologie a embryologie, fyziologie, biologie, patologické fyziologie a dalších. Navštíví laboratoře a podstoupí i praktický náhled během návštěv na Masarykově onkologickém ústavu i v obou fakultních nemocnicích. Zúčastní se přednáškového cyklu odborníků.

Počáteční odhodlání nechybí: „Od tohoto programu očekávám úzký vztah k vědecké činnosti během celého studia a doufám, že nějaké práce se aktivně zúčastníme. Také věřím, že pokud celá naše skupina projde 6 lety tvrdé práce, umožní nám to skvělý start do pravého světa medicíny. A pro tuto"vizitku" jsem ochotný obětovat veškerý svůj čas a budu se velmi snažit být dobrou investicí pro Lékařskou fakultu. Nakonec bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se účastní a v budoucnu zúčastní programu a budou nám při studiu oporou“, konstatuje student 1. ročníku David Dufek.
Studenti nebudou mít žádné úlevy v rámci standardního studia Všeobecného lékařství. Ke studijním výsledkům se bude přihlížet jako k jednomu z kritérií průběžného hodnocení jejich studia, na prvním místě bude kvalita. Po ukončení pregraduálního studia dostanou studenti nabídku pokračovat ve vědecké práci v doktorském studiu společně s přípravou na specializační zkoušku (atestaci) ve vybraném klinickém oboru.Kontakt:

Mgr. Irena Wernerová
manažer vnějších vztahů
wernerova@med.muni.cz
www.med.muni.cz
+420 725 914 825
+420 549 49 7331


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 13. 10. 2013 15:16
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: LF MU Brno (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Vysoká škola se zaměřením na medicínu, zdravotnictví, výuku.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.