Tutorované on-line kurzy zaujaly stovky pracovníků škol v Ústeckém kraji | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Tutorované on-line kurzy zaujaly stovky pracovníků škol v Ústeckém kraji


ÚSTECKÝ KRAJ – Jedním z hlavních cílů projektu „EDUCA – moderní vzdělávání pro pracovníky škol v Ústeckém kraji“ byla realizace tutorovaných on-line kurzů (tedy s přímou podporou lektora) se zaměřením na zavádění ICT do běžné výuky, metodiku a pravidla e-learningu, na obnovení znalostí z obsluhy PC, cizích jazyků a podobně. Do kurzů nastoupilo celkem úctyhodných 597 zájemců z Ústeckého kraje. Další důležitou aktivitou byla činnost Poradenského centra projektu EDUCA

Téměř šest stovek studujících on-line, bez nutnosti někam dojíždět a uvolňovat se s výuky, to lze označit za úspěch a doklad toho, že projektový záměr měl smysl. Tutorované e-learningové kurzy – tedy vedené lektorem, který s frekventanty komunikuje přes „virtuální“ učebnu či chat – absolvovalo úspěšně 435 z přihlášených osob. Občanské sdružení Genesia z Mostu jako realizátor projektu pro ně připravilo on-line kurzy „na míru“, a to ve spolupráci s odborníky ze Západočeské univerzity Plzeň. Šlo o kurzy jako Zpracování multimédií, Využití ICT ve výuce českého jazyka, dějepisu, biologie, matematiky nebo chemie, základy německého a anglického jazyka, Stavba PC a správce sítí a podobně.
Rozložení účastníků kurzů dle okresů:

Nastoupili %
Chomutov 142 24
Most 123 21
Teplice 117 20
Ústí nad Labem 48 8
Děčín 167 28
CELKEM 597 100

Ukončili úspěšně %
Chomutov 108 25
Most 101 23
Teplice 91 21
Ústí nad Labem 27 6
Děčín 108 25
CELKEM 435 100
V okresech se zájemcům o e-learningové studium stala oporou koordinační centra, vesměs zřízená v rámci základních nebo středních škol. O jejich vybavení se postaral realizátor projektu. Kromě toho pracovníci škol využívali i Poradenské centrum EDUCA, které sídlí v Ústí nad Labem v budově PB centra. Velký úspěch mělo mimo jiné s pořádáním speciálních workshopů. „Nejčastějšími požadavky byly psychologické a pedagogické disciplíny,“ uvedla vedoucí centra Anita Balcarová. „Největší překážkou byl čas,“ dodala. Celkem se workshopů zúčastnilo 270 mužů a žen. Opakovaně se konaly workshopy Stress Management, Syndrom vyhoření, Psychohygiena učitele, Komunikace ve škole, První pomoc. Konala se také série témat Neočekávané situace ve školní třídě, Relaxační techniky, Autorský zákon, Ochrana osobnosti včetně ochrany osobních údajů v souvislosti s prací učitele. Zájem byl také o Projektové řízení a administrace projektů. Nadále bude fungovat internetové poradenské centrum. Celkem se ve všech aktivitách projektu podpořilo přes 1116 pracovníků škol v Ústeckém kraji.

Citace k využití:

Antonín Snášel, vedoucí koordinač. centra v Chomutově, pedagog Střední školy energetické a stavební Chomutov:
„V Chomutově bylo v rámci projektu osloveno 12 základních škol a 9 středních škol a hned od počátku byl mezi učiteli veliký zájem o e-learningové kurzy, hlavně ocenili smysl výuky - že není nutno nikde prezenčně sedět, ale lze studovat v klidu a pohodě z domova. Já osobně jsem podle vedení projektu patřil ke sběratelům certifikátů - tipuji, že jsem se zúčastnil tak čtrnácti, patnácti kurzů. Všechny jsem úspěšně absolvoval. E-learning mě poměrně zajímá, takže jsem se chtěl dozvědět, jak funguje a jak se dá provádět lépe.“

Roman Ziegler, vedoucí koordinač. centra v Mostě, ředitel 8. Základní školy v Mostě:
„Největší zájem byl zejména o kurzy, které se týkaly počítačové gramotnosti, ať už to byla výuka kancelářských balíků nebo záležitostí kolem interaktivní výuky. Pro mě je podstatné to, že opravdu u lidí, kteří kurzy prošli, je vidět změna. My jsme teď zapojeni v projektu šablon, což je projekt ministerstva školství, a vytváříme digitální učební materiály - naše škola je hodně vepředu a v tom vidím přínos.“

Anita Balcarová, vedoucí Poradenského centra EDUCA v Ústí nad Labem:
„Velice oblíbený, z aktivit našeho centra, byl mimo jiné workshop První pomoc, kdy záchranáři z Rychlé záchranné služby v Ústí nad Labem i s názorným předvedením, ukázkou, učitele vycvičili v první pomoci, což je dnes velice potřebné, protože zásady první pomoci se velice změnily od dob, kdy je učitelé někde studovali. Projekt končí a stále máme poptávku po workshopech, takže doufáme, že bude nějaké pokračování.“

Martina Černá, vedoucí odd. grantů EU pro vzdělávání Odboru strategie přípravy a realizace projektů KÚ ÚK:
„Projekt zahrnuje aktivity, které skutečně pedagogičtí pracovníci ve školách potřebují, tedy zejména výuku nebo schopnost používat ICT a zejména doplnění výuky a schopnosti mluvit cizím jazykem - to byly dva stěžejní cíle, proč byl projekt podpořen. Obavy z naší strany existovaly, protože indikátory byly nastavené poměrně vysoko, nicméně v průběhu projektu se ukázalo, že o je o něj velký zájem, kantoři objevili kouzlo e-learningu a dnes to vypadá, že projekt je úspěšný, mohl by pokračovat. Výstupy se mohou použít i v jiných formách pro základní i střední školy.“

Pavel Staněk, vedoucí projektu:
„Náš projekt měl především nastartovat učitele k tomu, aby ve větší míře zaváděli prvky IT technologií, které jsou dneska v každodenní práci žáků znát. Na formu tutorovaného e-learningu jsme vsadili při přípravě projektu víceméně naslepo - nebyli jsme si jistí, zda vůbec učitelé formu aktivně tutorovaného e-learningu přijmou. Ale vsadili jsme dobře, protože podle zhodnocení z celého průběhu projektu byly ohlasy jenom pozitivní. Výhody jsou jasně dané a zrcadlí se právě i v povaze práce učitele - nemá moc času nazbyt.“

Martin Lána, ved. koordinačního centra v Děčíně (ZŠ a MŠ Máchovo nám.):
„Největší zájem byl o kurz práce s interaktivní tabulí. Kurzy byly rozdělené na dvě skupiny – pro začátečníky, kteří to teprve zkoušejí, a pak praktický workshop pro ty pokročilejší. Zvolená forma vzdělávání byla pro učitelky nestresující: přeci jenom si mohly vše v klidu vyzkoušet, měly k dispozici CD, praktická videa, což bylo úžasné, že se nemusely stresovat, že na ně někdo kouká a že jim to nejde a budou to zkoušet několikrát. Také jsem kvitoval jako velmi dobrou věc, že vždycky bylo vyslyšeno to, co si my přejeme a my jsme se tak vlastně podíleli na obsahu kurzu.“

Doplňující informace na www.educaweb.cz nebo u vedoucího projektu Mgr. Pavla Staňka, tel. 736 630 980.

Takzvané tutorované on-line kurzy se stávají vyhledávanou formou sebevzdělávaní i těch nejzarytějších kantorů. S procesem přeměny z učitele na tutora má tým, který za inovativním nápadem stojí, velké zkušenosti. V minulosti totiž přímo realizoval projekt „Profesní vzdělávání tutorů e-learningových kurzů v Ústeckém kraji“. „Tutor je učitel, lektor distanční formy studia, tedy e-learningového vzdělávání, “ vysvětluje Pavel Staněk. Je oporou pro „žáka - samostudenta“, jemuž tvoří druhý článek dialogu - učitele, přestože jde o učitele fyzicky nepřítomného, s nímž „žák“ komunikuje především virtuálně. Jde o konzultanta, zadavatele úkolů i hodnotitele v e-learningovém vzdělávání. Kontakt s tutorem je – ačkoliv se to nezdá – velmi úzký a flexibilní. Tutor cíleně řídí celý on-line kurz, vede pravidelné diskuse s účastníky kurzu ve virtuální učebně, odpovídá na konkrétní dotazy, dle časového plánu kontroluje postup jednotlivých studentů v plnění úkolů, testů a cvičení a kvalitu zpracování. Tutor je k dispozici studentům po celou dobu samostudia, které trvá přibližně 1 měsíc a je doplněno třemi prezenčními workshopy.
Kontakt:

Lucie Bartoš
manažerka publicity
info@media-power.info
776368555


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 8. 7. 2011 20:42
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: MEDIA POWER v.o.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Mediální a vydavatelská agentura.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.