3. turnus projektu Začni znovu v Plzeňském kraji : | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


3. turnus projektu Začni znovu v Plzeňském kraji :


Rekvalifikace nízkokvalifikovaných uchazečů o práci

Na konci května a začátku června 2011 budou zahájeny profesní rekvalifikace dalších téměř devadesáti uchazečů o práci – klientů pracovišť Úřadu práce ČR, účastníků třetího turnusu projektu Začni znovu v Plzeňském kraji.
Realizátorem projektu Začni znovu v Plzeňském kraji je Úřad práce ČR – krajská pobočka v Plzni, dodavatelem služeb pak společnost S-COMP Centre CZ s.r.o. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči, resp. zájemci o zaměstnání, kteří mají maximálně dosažené základní vzdělání nebo mají trvale ztracenou či na současném trhu práce již nevyužitelnou kvalifikaci.
3. turnus projektu byl zahájen na přelomu března a dubna 2011, jeho účastníci za sebou již mají motivační program a v průběhu měsíce května ukončí kurzy základů obsluhy osobního počítače. Poté vstoupí do některého z deseti nabízených profesních rekvalifikačních kurzů. Velký zájem je o rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách, Pedikúra včetně nehtové modeláže, Kuchařské práce, již tradičně Svařování (včetně EN), ale také Obsluha osobního počítače pro pokročilé. „Velkou výhodou pro klienty je, že v rozpočtu projektu (bych asi řekl raději) jsou k dispozici prostředky pro realizaci až dvou rekvalifikací, pokud o ně klient jeví zájem a zvolené dvě rekvalifikace jsou smysluplně navazující s ohledem na budoucí pracovní umístění klienta,“ sděluje Ing. Nový, projektový manažer realizátora projektu.
Této výhody se snaží také řada klientů využít. Pracovník v sociálních službách je tak kupříkladu obvykle kombinován s rekvalifikací Pedikúra včetně nehtové modeláže; klienti, kteří se „nebojí“ počítače si rozšiřují znalosti navazující rekvalifikací Obsluha PC pro pokročilé a k tomu volí ještě jednu rekvalifikaci odbornějšího zaměření – např. Kuchařské či Číšnické práce.
Projekt Začni znovu v Plzeňském kraji, který byl zahájen v březnu 2011, nabízí svým klientům také další služby jako individuální poradenství, pracovní diagnostiku, odpolední kluby. Všechny aktivity projektu směřují k cílům projektu Začni znovu v Plzeňském kraji: navýšit vzdělání a dovednosti nízkokvalifikovaných uchazečů o práci, zlepšit jejich pozici na trhu práce, pomoci jim najít zaměstnání: téměř 50 klientů bylo již během své účasti v projektu zaměstnáno, 9 z nich bylo umístěno na tzv. společensky účelná pracovní místa – jedná se o pracovní místa vyhrazená zaměstnavatelem pro klienty projektu, na něž může zaměstnavatel čerpat finanční prostředky rozpočtu projektu a pokrýt jimi mzdové náklady na zaměstnance na dobu půl až jednoho roku.


Projekt Začni znovu v Plzeňském kraji potrvá do dubna 2012, zahájení jeho posledního – čtvrtého turnusu je plánováno na konec září nebo začátek října 2011.

Pro více informací se můžete obrátit na dodavatele služeb projektu Začni znovu v Plzeňském kraji nebo na jeho realizátora.


Dodavatel služeb projektu:
S-COMP Centre CZ s.r.o.
Mgr. Pavel Mráz – manažer projektu
mraz@scomp.cz
+420 736 518 860, +420 377 970 915


Realizátor projektu:
Úřad práce ČR – krajská pobočka v Plzni
Ing. Vladimír Nový - projektový manažer, Ing. Pavla Kárníková – finanční manažerka
vladimir.novy@pm.mpsv.cz, pavla.karnikova@pm.mpsv.cz


Internetové stránky projektu : www.zacniznovu.cz
Kontakt:

Mgr. Pavel Mráz
Manažer dodavatele projektu
mraz@scomp.cz
www.scomp.cz
603789969
377222959


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 25. 5. 2011 10:06
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: S-COMP Centre CZ s.r.o. (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Společnost S-COMP Centre CZ s.r.o. je dynamicky rozvíjející se společnost, která se řadí k předním dodavatelům služeb v oboru informačních technologií a vzdělávacích projektů ESF.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.