Tomáš Halík bude podepisovat Smířenou různost v Luxoru, i přes stávku v dopravě | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Tomáš Halík bude podepisovat Smířenou různost v Luxoru, i přes stávku v dopravě


Tomáš Halík a Tomasz Dostatni budou 16. června od 17 hod. v Paláci knih Luxor v Praze podepisovat svoji novou knihu Smířená různost. Oba pánové dorazí i přes avizovanou stávku v dopravě, Tomasz Dostatni přijede dokonce až z polského Lublinu.

Smířená různost je knižní rozhovor, v němž se oba protagonisté snaží postihnout základní otázky moderní doby: Potřebuje tento svět ještě Boha, a je-li tomu tak, jaký je tento Bůh? Je v různosti pohledů na existenci člověka a jeho bytí možné smíření a syntéza? Je dialog mezi různými pravdami víry a náboženství vůbec možný? Jsme opravdu nejateističtější zemí světa? Co je pravdy na tzv. „plaché české zbožnosti“ a tzv. „apateismu“? Je skutečně v celosvětovém měřítku nejdynamičtěji se rozvíjejícím náboženstvím islám? Přináší soužití lidí různých kultur a náboženství v dnešním globalizujícím se světě více šancí, nebo problémů? O vzniku knihy, jejích hlavních myšlenkách i názorech obou představitelů si bude na úvod autogramiády s oběma hosty povídat šéfredaktor nakladatelství Portál Zdeněk Jančařík.

Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., je filozof, sociolog, teolog a religionista. Nyní působí jako profesor FF UK, farář Akademické farnosti v Praze, prezident České křesťanské akademie a člen Evropské akademie věd a umění. Je nositelem mnoha mezinárodních i domácích ocenění. Jeho knihy a články vycházejí v řadě světových jazyků. V Portálu již vydal knižní rozhovor Ptal jsem se cest (1997, 2010). Tématem mezináboženského a mezikulturního dialogu se zabývá dlouhodobě a za jeho činnost se mu dostalo světových uznání, např. v r. 2010 obdržel významnou cenu Romana Guardiniho za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby.

Tomasz Dostatni je dominikánský kněz a publicista. Českou církev a společnost dobře zná, v 90. letech působil v Praze, kde se zasloužil o rozvoj polsko-českých vztahů mezi umělci, intelektuály a významnými osobnostmi veřejného života. Žije v polském Lublinu, kde stojí v čele nadace Ponad granicami, která pořádá setkání významných polských a zahraničních osobností. Do roku 2000 vedl nakladatelství W drodze. Je autorem televizních pořadů Rozmowy w drodze. Angažuje se v ekumenickém dialogu mezi církvemi, Židy a křesťany a muslimy a křesťany. Je autorem několika knih.

Více o knize včetně ukázek lze najít na http://obchod.portal.cz/produkt/halik-tomas-smirena-ruznost/.Kontakt:

Jitka Pourová
vedoucí marketingu
pourova@portal.cz
724 635 671
283 028 503


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 14. 6. 2011 8:13
Kategorie: Kultura
Název zdroje: Portál, s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Knižní a časopisecké nakladatelství. Vydává odbornou literaturu (obory: psychologie, pedagogika, sociální práce, politologie, média, antropologie ad.), populárně naučné knihy, beletrii, rozhovory, dětskou literaturu, rádce pro rodiče aj. Vydává rovněž čtyři časopisy - měsíčníky Psychologie dnes, Děti a my, Rodina a škola, Informatorium 3-8. Pořádá semináře pro pedagogy (akreditace MŠMT) a kurzy pro rodiče.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.