TK: Fairtradová města-úspěšná mezinárodní kampaň startuje v České republice | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


TK: Fairtradová města-úspěšná mezinárodní kampaň startuje v České republice


Praha, 19. ledna 2010 – České obce jsou silnou spotřebitelskou skupinou, za dokončené veřejné zakázky v roce 2009 vydaly 54 miliard korun. Mohou obce svou kupní silou ovlivnit životy lidí a stav životního prostředí v rozvojových zemích? Mezinárodní kampaň Fairtrade Towns (Fairtradová města) na tuto otázku odpovídá kladně a v pondělí 24. ledna oficiálně odstartuje i v České republice. Záštitu nad kampaní Fairtradová města převzalo Ministerstvo životního prostředí ČR.

Tisková konference se uskuteční 24. 1. 2011, od 10.30 hod. v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1.
Hosty tiskové konference budou zástupci měst Hannover (Fairtradové město, Německo), Brno, Litoměřice a Třebíč a Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR.

Dozvíte se zde mimo jiné:
- jak může koncept Fairtradových měst napomoci udržitelnému rozvoji
- co koncept městům přináší a co motivuje k účasti na kampani česká města
- jaké jsou zkušenosti s kampaní Fairtradová města v zahraničí

Co jsou Fairtradová města? Jedná se o mezinárodní iniciativu označování míst, kde je podporován fair trade. Status je určen především pro města, ale mohou jej získat i městské části, malé obce, školy, univerzity či církve.

Pozitivní využití kupní síly měst a obcí k nákupu fairtradových výrobků má zásadní vliv na životy pěstitelů a stav životního prostředí v rozvojových zemích. Ing. Silvia Hesse z Hannoveru, ředitelka Kanceláře Agendy 21, k tomu říká: „Více než 180 zemí OSN se podepsalo pod Rozvojové cíle tisíciletí, aby se postavily hladu a rostoucí chudobě. Fair trade představuje důležitý nástroj k uskutečnění těchto cílů. Zajišťuje spravedlnost a stálost v mezinárodním obchodě: spravedlivou odměnu, sociální jistotu, šetrné a odpovědné zacházení s přírodou, vzdělání a podporu žen. Obce a spotřebitelé mohou nákupem fair trade produktů přispět podstatným dílem. Mezinarodní kampaň Fairtradová města pro to vytváří partnerství a motivaci.“

Kampaň Fairtradových měst však nespojuje jen spotřebitele a producenty, ale i města mezi sebou navzájem. „V minulosti se město Brno zapojilo do rozvojové pomoci nikaragujskému městu Leon, nyní se zaměřuje na podporu fair trade. V obou těchto případech sehrála klíčovou roli partnerská města Brna, která nás k těmto projektům inspirovala,“ potvrzuje Mgr. Ivana Draholová, vedoucí Kanceláře Brno-Zdravé město.


Garantem kampaně v ČR je Asociace pro fair trade, hlavními koordinátory Společnost pro Fair Trade a Ekumenická akademie Praha.

KONTAKTY:
Stanislav Komínek, koordinátor kampaně Fairtradová města, Společnost pro Fair Trade, stanislav.kominek@fairtrade.cz, 774 737 176
Kristýna Augustinská, koordinátorka kampaně Fairtradová města, Ekumenická akademie Praha, augustinska@ekumakad.cz, 725 247 654
Veronika Bačová, Asociace pro fair trade, veronika.bacova@fairtrade-asociace.cz , 734 336 592

www.fairtrade-asociace.cz
www.fairtrade.cz
www.ekumakad.cz
www.fairtradetowns.org

Fair trade (česky spravedlivý obchod) je způsob obchodu, který zaručuje producentům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Pěstitelé v rámci fair trade dostávají za svou práci takovou výkupní cenu, která odpovídá nákladům na výrobu a zaručuje jim důstojný život. Mezi základní principy fair trade patří férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv, šetrnost k životnímu prostředí nebo vyplácení tzv. sociálního příplatku, který je investován do projektů místního rozvoje.

Kontakt:

Vanda Jarošová
kontakt pro média
vanda.jarosova@fairtrade.cz
www.fairtrade.cz
777 743 778


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 19. 1. 2011 16:46
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Společnost pro Fair Trade (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Společnost pro Fair Trade je česká nevládní organizace, zabývá se vzděláváním, vedením kampaní za lepší pracovní podmínky v rozvojových zemích a osvětou v oblasti aktuálních globálních a rozvojových témat.
www.fairtrade.cz ǀ www.svetvnakupnimkosiku.cz ǀ www.globalissues.eu
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.