TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ ÚZSVM - K případu Diag Human | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ ÚZSVM - K případu Diag Human


Praha, 1. 7. 2011 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dnes obdržel usnesení vídeňského soudu o zastavení exekuce. Okresní soud Vídeň – vnitřní město svým rozhodnutím vyloučil z exekučního řízení vedeném proti České republice zajištěné obrazy.

Soud vycházel z argumentace České republiky (ÚZSVM a Ministerstva zdravotnictví ČR) a exekuci zastavil s odůvodněním, že postižení obrazů exekucí je vyloučeno s odkazem na imunitu státního majetku, která vychází z obyčejového práva, když Úmluva o imunitě států a jejich majetku nenabyla dosud účinnosti.
Zmíněné rozhodnutí neřeší otázku vykonatelnosti Konečného rozhodčího nálezu ze srpna 2008.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 1. 7. 2011 23:06
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.