Tisková zpráva Svazu zdravotních pojišťoven ČR Pravda nebo mýtus o nákladných pacientech? | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Tisková zpráva Svazu zdravotních pojišťoven ČR Pravda nebo mýtus o nákladných pacientech?


Stanovisko Svazu zdravotních pojišťoven ČR k článku na serveru aktuálně.cz „VZP hledá miliardy. Pomůže jí Heger i drastické škrty.“

Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) zpracoval analýzu, z níž jasně vyplývá, že třeba ve vyšších věkových skupinách doplácejí na péči více zaměstnanecké zdravotní pojišťovny. SZP ČR prezentoval data i Národní ekonomické radě vlády - NERVu. Přerozdělování je dnes spravedlivější než dříve, na straně druhé je potřeba se zaměřit i na jeho změnu.

Jedním z hlavních cílů změny modelu přerozdělování je odstranění nerovnoměrností mezi zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami a VZP. Současný systém ilustruje níže uvedená tabulka, zpracovaná SZP ČR na datech roku 2009:

Rozdíl příjmů a nákladů ve věkových skupinách za rok 2009 v Kč (muži) – porovnání VZP a ZZP

Věková skupina-VZP-ZZP-ZZP 1-ZZP 2-ZZP 3-ZZP 4-ZZP 5-ZZP 6-ZZP 7-ZZP 8
od-do- - - - - - - - - -
0-5-17 764 778 -69 894 332 -6 929 134 -22 148 793 -10 223 553 -3 036 814 -20 314 488 -3 415 820 -3 591 043-234 688
5-10-30 913 789 --9 150 708 -12 895 540 -14 018 963 --31 730 462 -2 932 149 --14 525 042 -4 719 004 -1 341 598-1 197 540
10-15--28 054 023 -10 212 862 -13 286 270 -14 933 929 --27 077 656 -2 215 435 -496 161 -4 382 972 -696 998-1 278 754
15-20--39 921 371 -3 682 235 -12 884 367 -19 539 511 --12 637 865 -584 159 --24 634 286 --1 561 487 -7 785 956-1 721 880
20-25-10 086 140 -23 707 120 -19 244 660 -9 025 460 --9 237 355 --2 242 553 --8 573 272 -11 588 379 -3 368 109-533 693
25-30-30 467 346 -56 206 413 -28 047 289 -19 308 191 --6 493 429 -1 886 502 -931 877 -6 993 044 -5 945 481--412 542
30-35--88 493 976 -77 197 527 -59 637 676 -11 191 817 --5 347 177 --3 014 365 -8 487 286 -2 641 786 -4 369 865--769 361
35-40--62 562 222 -104 640 629 -46 030 108 -10 666 150 --3 365 867 -1 433 162 -37 569 513 -2 504 165 -10 680 379--876 981
40-45-2 713 674 -61 116 302 -13 999 389 -20 007 156 --9 987 216 --1 923 356 -31 578 195 --1 231 886 -10 358 404--1 684 386
45-50-124 310 756 -120 224 493 -25 960 194 -30 605 103 -10 404 526 --3 387 246 -46 604 103 -8 621 411 -4 704 388--3 287 987
50-55-148 404 659 -21 134 001 -11 696 208 -25 479 450 -15 695 272 --7 063 878 --34 319 024 --1 861 186 -12 336 832--829 673
55-60-149 158 965 -92 837 846 -16 084 581 -39 909 010 -1 924 561 --7 914 567 -33 737 911 --8 096 173 -17 752 105--559 583
60-65-246 278 451 -44 532 710 -10 144 232 -19 275 704 -1 936 102 --14 366 568 -14 084 662 --4 427 354 -17 283 340-602 590
65-70-125 039 161 --53 207 463 --32 596 827 -34 465 732 --2 942 753 --8 734 053 --22 893 817 --19 406 961 -408 475--1 507 258
70-75-186 320 284 -19 014 494 --9 577 119 -33 197 023 --10 498 363 --16 684 454 -13 271 263 --1 829 124 -11 040 900-94 369
75-80-74 333 820 --81 239 997 --27 612 583 -8 185 766 --14 361 998 --6 972 391 --30 582 981 --8 833 546 --1 228 940-166 676
80-85-60 108 566 --69 753 360 --30 159 588 --7 583 632 --12 056 492 --3 959 378 --12 644 345 --3 950 588 -265 722-334 940
85-a více--5 377 837 --32 876 003 --18 252 235 -5 125 241 --3 383 996 --3 270 402 --12 314 194 --56 534 --877 253-153 370
Věková skupina-VZP-ZZP- - - - - - - -
od-do- - - - - - - - - -
0-5--30 165 928 -30 700 244 -441 775 -13 335 803 -1 743 781 -2 907 003 -10 394 218 -2 881 222 -756 868--1 760 426
5-10-58 085 993 -11 824 971 -11 744 147 -16 666 900 --24 396 716 -59 323 -1 519 823 -1 031 077 -3 901 589-1 298 828
10-15--3 253 147 -25 077 223 -19 097 854 -17 230 618 --20 353 383 -1 492 240 --3 850 366 -3 666 496 -6 939 906-853 858
15-20-49 233 743 -8 919 278 -10 893 259 -23 196 833 --18 983 233 --5 122 366 --5 626 122 -3 678 434 -1 829 923--947 451
20-25-75 314 500 -42 383 792 -11 903 106 -29 683 801 --8 295 568 -277 554 -952 310 -4 433 204 -2 641 008-788 376
25-30-167 317 429 -46 524 916 -14 144 639 -40 525 954 --30 039 368 --3 175 493 --4 299 041 -14 348 592 -13 072 639-1 946 993
30-35-113 367 762 -5 670 585 -4 304 542 -46 544 434 --80 905 147 -1 444 166 --18 277 541 -26 811 116 -22 011 463-3 737 551
35-40-140 252 128 -59 856 730 -9 921 531 -41 767 464 --40 955 702 --144 456 -11 236 593 -22 517 573 -12 090 551-3 423 177
40-45-179 818 893 -33 163 854 -7 129 569 -43 273 389 --14 369 824 --4 789 610 --24 937 002 -11 683 694 -13 437 388-1 736 250
45-50-234 116 521 -78 403 500 -21 220 509 -42 328 233 --10 615 357 --1 537 058 --1 166 850 -11 225 232 -14 452 591-2 496 201
50-55-335 810 715 -47 987 715 -3 400 501 -43 738 323 -4 451 037 --3 327 793 --28 705 958 -11 404 806 -16 188 189-838 610
55-60-390 013 211 -71 763 772 -28 615 156 -65 615 894 --22 060 176 --2 632 213 --18 261 742 -4 124 343 -16 862 112--499 602
60-65-480 249 719 -153 519 433 -30 758 194 -75 104 341 --5 601 843 --10 606 661 -30 627 053 -3 373 176 -28 381 604-1 483 568
65-70-230 321 884 --15 681 114 -5 259 954 -32 270 240 --33 443 785 --6 990 599 --11 479 695 --5 258 693 -2 686 987-1 274 478
70-75-356 161 587 --41 497 286 --11 848 543 -17 921 344 --19 381 609 --4 144 323 --17 859 714 --14 237 547 -6 958 936-1 094 169
75-80-215 071 249 --148 603 957 --32 210 768 --6 950 004 --33 314 660 --11 115 249 --47 264 114 --11 265 453 --7 280 029-796 320
80-85-124 237 907 --102 839 201 --25 938 600 --11 546 809 --27 844 324 --9 475 298 --24 680 397 --4 934 981 -1 264 724-316 485
85-a více-72 712 854 --85 017 927 --27 704 478 --19 727 576 --13 721 663 --8 401 449 --12 414 052 --4 178 782 -409 558-720 514
Celkem-4 170 157 978 - -239 773 647 -840 478 548 --507 024 155 --132 727 271 --117 504 099 -74 915 254 -266 429 410 -15 988 626
1) včetně ČNZP a ZPA---------

Zdroj: údaje z přerozdělení SZP ČR za rok 2009
Pozn.: zkratky: VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna, ZZP – zaměstnanecké zdravotní pojišťovny.
Uvedené údaje přesvědčivě dokazují, že současný systém přerozdělování příjmově zvýhodňuje některé zdravotní pojišťovny a především pak VZP ve většině věkových skupin.
Ve shodě s ministerstvem zdravotnictví je SZP ČR přesvědčen o tom, že se nebude přerozdělovat podle věkových skupin pojištěnců, ale spíše podle struktury pacientů, k čemuž by měla jednoznačně dopomoci změna systému přerozdělení i navrhované zrovnoprávnění podmínek pro všechny zdravotní pojišťovny.

Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) vznikl dne 15. 5. 1997 jako nástupnická organizace Sdružení zdravotních pojišťoven, které bylo ustaveno na dobrovolné bázi dne 26. 1. 1993. Sdružuje všech 7 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v České republice.

SZP ČR hájí společné zájmy zdravotních pojišťoven a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče s hlavním cílem zkvalitňování služeb pro své klienty. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny poskytují služby pro cca 4,1 mil. občanů ČR.

SZP ČR se stal v roce 1995 členem korespondentem mezinárodní organizace AIM
a v říjnu 2002 byl přijat za řádného člena AIM. Association Inernationale de la Mutualité (AIM) je uskupením autonomních orgánů pro oblast zdravotního pojištění a sociální ochranu. AIM slouží svým členům tím, že zastupuje jejich nejrůznější zájmy na rozličných grémiích a fórech a je obecně považována za spojnici mezi svými členy a vládami, nevládními organizacemi a zainteresovanými subjekty na poli sociálních a zdravotních služeb a za mluvčí sdružení a organizací ve zdravotní
a sociální oblasti.


Kontakt :
JUDr. Vladimíra Těšitelová
tajemnice
Svaz zdravotních pojišťoven ČR
Nám. W. Churchilla 2
130 00 Praha 3

www.szpcr.cz
email: tesitelova@szpcr.cz, info@szpcr.cz
tel. +420 234 462 108
mobil: +420 733 317 369Kontakt:

lida@exvoto.cz


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 18. 10. 2011 14:45
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: ex voto, spol. s r. o. (NEověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.