Tisková zpráva Svazu zdravotních pojišťoven ČR | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Tisková zpráva Svazu zdravotních pojišťoven ČR


Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) se distancuje od klamavých náborových praktik Vojenské zdravotní pojišťovny ČR (VoZP)

Svaz zdravotních pojišťoven ČR, který sdružuje všech sedm zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven působících v České republice, se distancuje od nekalých náborových praktik jednoho ze svých členů -Vojenské zdravotní pojišťovny ČR.

Její náboráři lákají nové klienty na základě nepravdivých informací a výmyslů poškozujících dobré jméno většiny zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Náboráři VoZP se neostýchají ani tvrzení, že některé zaměstnanecké zdravotní pojišťovny končí či dokonce krachují.

Na posledním jednání Rady SZP ČR minulý čtvrtek, byl ředitel VoZP vyzván k nápravě a k dodržování etického kodexu, který právě tuto činnost upravuje. Jak se potvrzuje v praxi, k nápravě nedošlo. SZP ČR se proto obrací na klienty zdravotních pojišťoven s varováním a výzvou: Hlídejte si, s kým se o svém zdravotním pojištění bavíte a co podepisujete. Uvědomte si, že pokud chcete změnit svou zdravotní pojišťovnu, je to vaše vůle, ne nějakého pouličního náboráře, kterému jde jen odměnu za vaši registraci. V případě, že vás na ulici nebo dokonce u vás doma, překvapí cizí náborář zdravotní pojišťovny a bude vám tvrdit, že se máte přepojistit, protože vaše pojišťovna končí, nic bez rozmyslu nepodepisujte. Před konečným rozhodnutím si nejprve všechny informace ověřte u své zdravotní pojišťovny, případně se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

V Praze dne 7. 11. 2011Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) vznikl dne 15. 5. 1997 jako nástupnická organizace Sdružení zdravotních pojišťoven, které bylo ustaveno na dobrovolné bázi dne 26. 1. 1993. Sdružuje všech 7 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v České republice.

SZP ČR hájí společné zájmy zdravotních pojišťoven a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče s hlavním cílem zkvalitňování služeb pro své klienty. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny poskytují služby pro cca 4,1 mil. občanů ČR.

SZP ČR se stal v roce 1995 členem korespondentem mezinárodní organizace AIM
a v říjnu 2002 byl přijat za řádného člena AIM. Association Inernationale de la Mutualité (AIM) je uskupením autonomních orgánů pro oblast zdravotního pojištění a sociální ochranu. AIM slouží svým členům tím, že zastupuje jejich nejrůznější zájmy na rozličných grémiích a fórech a je obecně považována za spojnici mezi svými členy a vládami, nevládními organizacemi a zainteresovanými subjekty na poli sociálních a zdravotních služeb a za mluvčí sdružení a organizací ve zdravotní
a sociální oblasti.

Kontakt:
JUDr. Vladimíra Těšitelová
tajemnice
Svaz zdravotních pojišťoven ČR
Nám. W. Churchilla 2
130 00 Praha 3

www.szpcr.cz

email: tesitelova@szpcr.cz, info@szpcr.cz
tel. +420234462108
mobil: +420733317369

Kontakt:

lida@exvoto.cz


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 8. 11. 2011 14:59
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: ex voto, spol. s r. o. (NEověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.