Tisíce padělků skončily v drtičce odpadu | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Tisíce padělků skončily v drtičce odpadu


Domažlice, 11. 1. 2012 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), zajistil likvidaci 14.527 kusů CD, DVD a hodinek. Movité věci připadly státu na základě trestního řízení o propadnutí nebo zabrání věcí.

Zaměstnanci ÚZSVM zajistili likvidaci zmíněných movitých věcí v drtičce odpadu. Výsledná drť je využívána např. jako alternativní palivo.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice, současně převedl Zápisem o změně příslušnosti hospodaření s majetkem ve vlastnictví České republiky Ministerstvu vnitra ČR 349 movitých věcí, které sloužily k nedovolené výrobě a držení omamných a psychotropních látek a jedů.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 11. 1. 2012 9:11
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.