Také zanedbaná doprava je vizitkou vlád stávající koalice v Pardubicích | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Také zanedbaná doprava je vizitkou vlád stávající koalice v Pardubicích


Pardubická Česká strana sociálně demokratická v rámci přípravy volebního programu pro komunální volby, jež se budou konat na podzim letošního roku, prezentuje tentokrát své cíle v oblasti dopravy.

Pardubice – 8. března 2010

„Musíme lépe využívat strategické polohy města, kterou protíná železniční koridor, bude brzy připojena k dálniční síti, má mezinárodní letiště a snad se v brzké době připojí také k ekologické vodní dopravě, jakmile bude dokončeno splavnění Labe,“ uvedl Jan Tichý, předseda Městského výboru a garant v oblasti dopravy.
„Výhodou našeho města je také velká koncentrace obyvatel na poměrně malém prostoru, což umožňuje cenově dostupnou městskou hromadnou dopravu a možnost komplexního vybudování cyklistických tras, jimiž by naše město mohlo jak podporovat sportovní činnost obyvatelstva, tak lákat turisty,“ dodal Jan Tichý. Tyto výhody nedokázalo ani dvacet let po revoluci pravicové vedení města k rozvoji využít. Občané města trpí neexistencí obchvatů, špatným napojením průmyslových zón, neřešením parkovacích kapacit při jejich rozšiřujících se potřebách. „Neustálé ústupky, jež se v tomto i v minulých volebních obdobích dělaly hlavně při výstavbě komerčních objektů, mají za důsledek prakticky vyčerpané prostory pro vybudování nových parkovacích míst,“ dodal Jan Tichý a poukázal na nutnost vybudování nového parkovacího domu např. v blízkosti ČEZ arény.
Pardubická ČSSD poukazuje, že obchvaty (např. jihozápadní) stále nejsou zakotveny v územním plánu města, což má za následek, že se jejich realizace neustále odkládá a zároveň prodražuje. Tímto město přichází o možnost využití dotačních titulů, popř. prostředků ze státního rozpočtu. Důsledkem této nekoncepční práce je riziko v podobě existence pouhých dvou mostů, které vedou přes Labe, a mohou být využity pro silniční dopravu. „V případě jakékoliv havárie či dlouhodobé nutnosti uzavření mostu P. Wonky bychom čelili neřešitelným kolapsům dopravy v našem městě. Stejné a možná ještě větší riziko skýtá most Kapitána Bartoše, který nebyl řadu let modernizován a spíše se dá považovat za poválečné provizorní řešení,“ uvedl Jan Tichý a připomněl nedávnou rekonstrukci mostu P. Wonky, která přinesla řadu komplikací občanům našeho města.
V případě volebního vítězství v komunálních volbách by pardubická ČSSD chtěla zavést také komplexní informační systém pro veřejnou dopravu, upravit zanedbanost prostranství před vlakovým a autobusovým nádraží (formou nad/pod chodu vyřešit jejich bezpečné napojení pro pěší), opravit a rozšířit zdymadlo na Labi pro pěší a cyklisty. V plánech, které dlouhodobě pardubická ČSSD prosazuje, pochopitelně zůstává rekonstrukce zanedbané třídy Míru s vybudováním pěší zóny a zanořením dopravy před Zelenou bránou. Prioritou je také zavést parkovací systém umožnující platby pomocí SMS, spravedlivější vydávání parkovacích karet či možnost platby jízdenek hromadné dopravy pomocí SMS.

Jan Tichý – předseda Městského výboru ČSSD Pardubice
Jindřich Tauber – statutární místopředseda Městského výboru ČSSD Pardubice
Miloslav Kučera – místopředseda Městského výboru ČSSD Pardubice
Libor Malý – místopředseda Městského výboru ČSSD Pardubice
Ladislav Doležal – místopředseda Městského výboru ČSSD Pardubice
Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 8. 3. 2010 15:45
Kategorie: Politika
Název zdroje: ČSSD MO Zelené předměstí, Pardubice (ověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.