Také lesy ČR musí být certifikovány | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Také lesy ČR musí být certifikovány


Ekologická certifikace lesů, jejíž zásady stanovují mezinárodní ujednání, je závazná i pro Českou republiku. Vzrůstá proto nutnost odborného proškolování pracovníků, organizací i firem v této oblasti.

Počátky úsilí o certifikaci lesů (neboli kontroly obhospodařování lesů) se ve světě objevují koncem osmdesátých let minulého století. V té době bylo cílem především zamezit devastačním těžbám tropických deštných pralesů. Přestože v lesích střední Evropy se hospodaří podle principů vyrovnanosti produkce dřevní hmoty více než dvě století, nelze ani u nás o přínosu certifikace lesů pro řešení tohoto závažného celosvětového problému pochybovat.

Navíc mnozí nadnárodní odběratelé a zpracovatelé dřevní suroviny odmítají necertifikované dříví a produkty z něj odebírat. V zahraničí se totiž už neuplatní produkty, které jsou z necertifikované dřevní hmoty vyrobeny. K tomuto kroku se rozhodli i čeští zpracovatelé dřeva a požadují od svých dodavatelů certifikovanou surovinu.

Ve světě se postupně vyvinuly různé certifikační systémy, které usilují o prosazení představ trvale udržitelného hospodaření v lesích. Patří k nim též ekologická certifikace FSC (Forest Stewardship Council), která představuje důvěryhodný systém lesní certifikace a certifikace spotřebitelského řetězce (C-o-C, Chain of Custody) s celosvětovou působností. Jejich smyslem je zaručit, že konečný výrobek pochází z lesů, uplatňujících ekologicky šetrné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření.

V praxi to znamená, že každý zpracovatel ve zpracovatelském řetězci - od lesa k zákazníkovi - musí získat tento prestižní a celosvětově platný certifikát. Udílí se na pět let a stává se pak podmínkou pro export na mnohé trhy zejména v západní a severní Evropě a v zámoří.

Podrobnější informace o tomto certifikačním procesu a s ní související problematice přinese odborný seminář, který se 30. března uskuteční v hotelu Barceló, Na Strži 32 v Praze 4. Pořádá ho certifikační společnost Bureau Veritas Czech Republic ve spolupráci s obalovou asociací SYBA a dalšími partnery. Zájemci o něj se mohou ještě přihlásil do 20.března na adrese společnosti – viz též www.bureauveritas.cz.

Seminář je určen pro všechny subjekty ve zpracovatelsko-spotřebitelském řetězci, od počáteční fáze prvovýroby ze dřeva, přes obchodníky se dřevem a dřevozpracující podniky až k prodejci finálního výrobku.
Kontakt:

Miroslava Jůnová
Marketing Manager
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com
www.bureauveritas.cz
+420 731 611603


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 19. 3. 2012 17:00
Kategorie: Životní prostředí
Název zdroje: BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku1828.
Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 900 kanceláří a laboratoří. Přes 46 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 370 tisícům klientů.
Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace managementu a výrobková certifikace, inspekce potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.
Příklady akreditovaných certifikací poskytovaných BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC,spol. s r.o.: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, ISO/IEC 27001, EMAS,GHG, ISO/TS 16949, HACCP, QC 080000, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP, SA 8000, AS9100, PEFC,
C-o-C,GLOBALGAP a další.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.