Světový den zraku připomíná nutnost péče o nejdůležitější lidský smysl | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Světový den zraku připomíná nutnost péče o nejdůležitější lidský smysl


Světová zdravotnická organizace vyhlásila 13. říjen 2011 Světovým dnem zraku. Péče o náš nejdůležitější smysl by měla být pro každého samozřejmostí. Podle statistik se v loňském roce podrobilo vyšetření zraku v přepočtu na 1000 obyvatel 496 pacientů. Očního lékaře navštívilo 30% žen a 25% mužů. Pravidelnými návštěvami přitom můžeme předejít komplikacím se zrakem, nebo dokonce zabránit slepotě.

Krátkozrakost a dalekozrakost, které se nejčastěji korigují pomocí brýlí, čoček či laserových operací, nejsou jedinými vadami, které mohou naše oči potrápit. Neměli bychom proto zapomínat na preventivní vyšetření zraku, která mohou skryté hrozby včas odhalit. Nebezpečnými zloději zraku jsou především šedý a zelený zákal a makulární degenerace.
Z průzkumu, který zpracoval Ústav zdravotnických údajů a statistiky ČR, vyplývá, že roste počet lidí, kteří podstoupili operaci šedého zákalu, tzv. katarakty. Zatímco v roce 2000 se provedlo necelých 50 tisíc operací, loni to již bylo více než 82 tisíc. Toto onemocnění nejčastěji postihuje obyvatele starší 65 let a je možné zbavit se jej pomocí lékařského zákroku, při kterém je vyměněna oční čočka. Celosvětovým trendem je stále častější využívání prémiových nitroočních čoček při operaci katarakty. Jedná se o čočky, které snižují či zcela zbavují závislost na brýlích či korigují astigmatismus. „Operace je vhodná, jakmile šedý zákal začne snižovat kvalitu života. Již dávno neplatí, že musí tzv. dozrát. Čekat na „dozrání“ je naopak chybou, protože je pak operace daleko komplikovanější. “, vysvětluje MUDr. Lubomír Továrek z oční kliniky DuoVize, který je specialistou na léčbu katarakty.
Statisticky se také zvyšuje počet pacientů, kteří se potýkají se zeleným zákalem (glaukom), to se týká především věkové skupiny 45+. „Většina lidí nemá šanci glaukom rozpoznat, protože je zpočátku zcela bez příznaků. Zvýšený nitrooční tlak není důkazem pro onemocnění glaukomem, ale může být jeho signalizací. Zásadní je absolvovat vyšetření očním koherenčním tomografem (OCT), na základě kterého určí lékaři, zda se jedná o glaukom a doporučí správný postup v léčbě, která zamezí dalšímu rozvoji nemoci.“ vysvětluje MUDr. Věra Kalandrová, primářka oční kliniky NeoVize Brno.
Závažným onemocněním je i makulární degenerace, která může vést až k úplné slepotě. Toto onemocnění postihuje lidi ve vyšším věku, částečně mu můžeme zabránit prevencí a zdravým životním stylem. „Na prokrvení sítnice oka má negativní vliv především kouření, pacienti s tímto onemocněním by na cigarety měli rozhodně zapomenout, při včasném odhalení makulární degenerace můžeme zastavit její vývoj,“ říká MUDr. Kalandrová. Makulární degenerace se léčí pomocí injekce Avastinu, který brání krvácení, otokům a ukládání škodlivých látek, tyto injekce jsou účinné také při postižení oční sítnice cukrovkou.
Další oční vadou, která připravuje ročně o kvalitní vidění mnoho lidí, je tupozrakost. Tupozrakost neboli amblyopie je nedokonalý vývoj sítnice a nadřazených mozkových center, která zpracovávají obraz. Vývoj tohoto onemocnění končí kolem osmého roku věku a později se již nedá ovlivnit. Podle statistik trpí tupozrakostí 4% dětí. Předcházet se tomuto onemocnění dá pravidelnou návštěvou lékaře v dětství a přezkoušení zrakových funkcí. Pomocí laseru je v pozdějším věku možné odstranit dioptrickou vadu, která je téměř vždy s tupozrakostí spojena.

Světový den zraku připomíná, že je důležité myslet na preventivní vyšetření, která mohou zabránit ztrátě anebo poškozený zraku a rozvoji výše popsaných onemocnění.
Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 13. 10. 2011 11:05
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: DuoVize (NEověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.