Stovky vedoucích, vychovatelů a lektorů se sjedou v listopadu do Třebíče | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Stovky vedoucích, vychovatelů a lektorů se sjedou v listopadu do Třebíče


Třebíč – V druhé půlce listopadu (15. – 17. 11.) se do Třebíče sjedou stovky lidí pracující s dětmi a mládeží z celé republiky na Celostátní velkou výměnu zkušeností (CVVZ). Ta má mnohaletou tradici a každý rok se koná v jiném městě České republiky. Poprvé konala v Třebíči v roce 1996 a podruhé v roce 2005. Od té doby je Třebíč tradičním městem pro celostátní i regionální výměny zkušeností. Letošním mottem je: Kostka ke kostce… Člověk k člověku…

„Letošní CVVZ bude – po těch osmi letech – zase trochu jiná. Chceme využít naše bohaté zkušenosti, ale přinést i něco nového. Jsme si dobře vědomi toho, že vedoucí dětských kolektivů mají nekonečné množství odlišností. Cílem je předat si vzájemně zkušenosti, dovednosti a aktuální novinky z oblastí, které je možné využít při práci s dětmi a mládeží, která má i přez odlíšnosti společný cíl: přispět k výchově našich svěřenců“ říká jeden z hlavních organizátorů Jan Burda.
Účastníci si v předstihu vybírají semináře či dílny z bohatého programu, který vedou zkušení odborníci z praxe. Vedle rukodělných dílen, kde si účastníci vyzkouší například výrobu svíček, dřevěných šperků či kreslení pravou hemisférou, si mohou vybrat semináře zabývající se prací s mládeží, psychomotorikou, mentálním tréninkem, rétorikou, propagací oddílu. „Velká část programu je věnována hrám, jak je připravit, proč je důležitá reflexe a jak pracovat s dětmi na táboře, víkendovce a v průběhu roku. Zájem je také o výchovné problémy u dětí,“ doplňuje Aleš Gothard.
Účastníci budou ubytování na třebíčské Střední průmyslové škole, v jejichž učebnách se bude také konat celovíkendový program.
Doprava zdarma, koncerty, prohlídky památek UNESCO se starostou
Na pátek je připravený koncert skupiny Žamboši a Pavla Pokorného, na sobotu koncert skupiny HOP-TROP, na nedělní dopoledne je připravena prohlídka nejzajímavějších památek města Třebíče zapsaných na světovém seznamu kulturního dědictví UNESCO. Slovem a informacemi o památkách bude provázet starosta města Třebíče pan Pavel Heřman, který také nad celou akcí převzal záštitu.
Díky podpoře Třebíče budou mít účastníci autobusovou dopravu z vlakového nádraží zdarma.

Novinka: mše svatá pro věřící
Všichni věřící se budou moci poprvé v dějinách CVVZ zúčastnit MŠE SVATÉ s nedělní platností v rámci programu akce. Mše svatá se uskuteční v sobotu večerv bazilice svatého Prokopa, a to v podzemních prostorách, v kryptě tohoto chrámu zapsaného na seznamu památek UNESCO. Mši svatou bude sloužit místní kněz P. Jakub Holík – spirituál na Katolickém gymnáziu Třebíč a bývalý vojenský kaplan. Po mši svaté bude následovat prohlídka chrámu baziliky s jeho výkladem.
Zájemci najdou více informací na www.cvvz.cz

Eva Fruhwirtová

CHARTA CVVZ
CVVZ je místem, kde se jednou ročně dobrovolně setkávají vedoucí působící v malých i velkých organizacích, spolcích a klubech a v duchu Galénova „přátelství rozrůzněných“ porovnávají své názory a zkušenosti.
Posláním CVVZ je vytvářet prostor pro komunikaci názorových proudů v práci s dětmi a mládeží ve volném čase, vyhledávat závažná témata a společné problémy a nastiňovat jejich možná řešení, udávat směr v práci NNO, popularizovat problematiku na veřejnosti a v médiích.
Formou práce CVVZ je, od jejich vzniku, nabídka znalostí, dovedností, her, sportů a nápadů, využitelných při práci s dětmi a mládeží, dále nabídka vzájemných výměn zkušeností a diskusí o nich, případně i seznamování s místními tradicemi a pamětihodnostmi.
Účelem CVVZ je především pomáhat aktivním členům různých společenství dětí a mládeže, která se zabývají činnostmi dětí a mládeže ve volném čase, a podporovat osobnostní růst účastníků CVVZ.
CVVZ v základních i doplňkových částech programu zdůrazňují tvůrčí přístup k sebevýchově, sebevzdělávání, k řešení životních situací a k upevňování tolerantních přátelství.
CVVZ je akcí svou povahou nepolitická a nezisková.
CVVZ nemá žádný vrcholný orgán ani právní subjektivitu.


Kontakt:

Tomáš Zdechovský
Jednatel
info@commservis.com
http://www.commservis.com
734 335 909
+420 495 279 247


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 12. 10. 2013 9:15
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: Agentura Commservis.com (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Komunikační a public relations agentura specializující se manažerské vzdělávání, public relations, krizovou komunikaci a mediální obhajoby, politickou komunikaci, outdoor/teambuilding, tvorbu marketing strategií, image, výzkumy a analýzy. Jazykové kurzy pro firmy, instituce a manažery: angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština ve třech úrovních pokročilosti.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.