Stovky učitelů v Jihomoravském kraji absolvovaly kurzy na využití informačních technologií při výuce | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Stovky učitelů v Jihomoravském kraji absolvovaly kurzy na využití informačních technologií při výuce


– V úterý 26. června v 15.00 se v Institutu celoživotního vzdělávání na Mendelově univerzitě v Brně uskuteční závěrečné zhodnocení dvouletého projektu „MODUL - moderní učitel“. Cílem projektu bylo vytvoření online kurzů pro učitele v Jihomoravském kraji, které jsou zaměřeny na zavádění informačních technologií do výuky, obnovení znalostí práce na počítači, práce s interaktivní tabulí a programů, které je možné využít při výuce.

„Online kurzů se zúčastnilo téměř tisíc učitelů. Výhodou bylo, že se nemuseli uvolňovat z výuky a na kurzy dojíždět. Tutorované e-learningové kurzy, tedy vedené lektorem, který s účastníky komunikuje přes virtuální učebnu nebo chat, absolvovalo úspěšně pět set sedmdesát pět osob z celkového počtu přihlášených,“ popisuje Jaroslav Kylián, vedoucí projektu MODUL – moderní učitel.
Online kurzy byly pro učitele bezplatné, úspěšní absolventi získali certifikát o absolvování. Kurzy byly zaměřeny na využití informačních technologií ve výuce matematiky, českého jazyka, dějepisu, přírodopisu, chemie, anglického jazyka a další.

Učitelé: online kurzy nám šetří čas
„Ve vzdělávacích kurzech realizovaných v rámci tohoto projektu si učitelé velmi pochvalovali metodu výuky - tutorovaných e-learningových kurzů, kde si z pohodlí domova vlastním tempem osvojovali danou problematiku. Poznali tak mimo další možnosti využití počítače k výuce svých předmětů i všechny výhody a kvality e-learningové formy výuky a většina tuto metodu začala okamžitě aplikovat u svých studentů. I když ze začátku panovaly u kolegů učitelů obavy z kvality kurzu kvůli špatným zkušenostem z jiných školení, skeptické obavy z nekvalitního obsahu a průběhu kurzu se ani v jednom případě nepotvrdily a všichni zúčastnění byli plni nadšení,“ uvedl Petr Nosek, břeclavský koordinátor projektu MODUL – moderní učitel.

Projekt využíval Poradenská centra pro učitele, která jsou po celém kraji. Vždy se jednalo o dvě místa v okrese zastoupená jednou kontaktem na základní škole a druhým na střední škole. Momentálně jednáme s jednotlivými koordinátory o prodloužení jejich činnosti pro projekt. Aktuální informace vždy naleznete na www.modulweb.cz.

Závěrečným vyhodnocením projekt nekončí
Zájemci si mohou i po ukončení projektu požádat realizátora o studijní materiály, a to studijní opory a multimediální CD v tištěné nebo elektronické podobě.
V posledním měsíci připravujeme diseminační brožuru a následovat budou rovněž přípravné práce pro udržitelnost projektu. Aktuální informace najdou zájemci vždy na portále www.modulweb.cz
Hlavní kontaktní místa zůstávají stejné. Jedná se o sídlo firmy Profit, spol. s r. o. ve Znojmě a o Institut celoživotního vzdělávání na Mendelově univerzitě v Brně (Zemědělská 5). Zde se i po ukončení projektu je možné získat maximum informací o realizaci kurzů a dalších informací spojených se vzděláváním pedagogů v Jihomoravském kraji.

Údaje o projektu:
Společnost Profit, spol. s r. o. jako realizátor projektu připravila online kurzy pro učitele na míru. Projekt byl realizován od 22. 3. 2010 – 30. 6. 2012. Celkem se ve všech aktivitách projektu podpořilo 1121 pracovníků škol, počet nově vytvořených produktů činil 41, s komponentou ICT 26 a počet poskytovatelů služeb vzrostl na 36 osob. Příprava a realizace 37 tutorovaných e-learningových kurzů, 16 seminářů a 5 zahraničních exkurzí.


Kontakt:

Tomáš Zdechovský
Jednatel
info@commservis.com
http://www.commservis.com
734 335 909
+420 495 279 247


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 25. 6. 2012 14:19
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: Agentura Commservis.com (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Komunikační a public relations agentura specializující se manažerské vzdělávání, public relations, krizovou komunikaci a mediální obhajoby, politickou komunikaci, outdoor/teambuilding, tvorbu marketing strategií, image, výzkumy a analýzy. Jazykové kurzy pro firmy, instituce a manažery: angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština ve třech úrovních pokročilosti.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.