Sto let staré housle prodány ve výběrovém řízení | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Sto let staré housle prodány ve výběrovém řízení


Jihlava, 15. 8. 2011 – Sto let staré housle Stradiuarius a smyčce prodal až v 5. kole výběrového řízení ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno). Hudební nástroj odborně posoudil Mgr. Jaroslav Svěcený, znalec v oboru.

Jednalo se o housle s vignetou Antonius Stradiuarius Cremonensis Faciebat Anno 1713+AS z velkovýroby z přelomu 19. – 20. století. Tovární napodobenina slavného nástroje byla poměrně zachovalá. Před vyhlášením výběrového řízení ÚZSVM bez úspěchu nabízel housle hudebním školám i muzikantům.

ÚZSVM získal tento hudební nástroj jako tzv. odúmrť. Výtěžek z prodeje odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.
Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 15. 8. 2011 10:00
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.