Stavební rozpočty v programu euroCALC3 pro rozpočtáře a kalkulanty | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Stavební rozpočty v programu euroCALC3 pro rozpočtáře a kalkulanty


Oceňovací systém euroCALC 3 disponuje mnoha nástroji pro práci rozpočtáře, když sestavuje položkový rozpočet stavebních prací, oceňuje slepý rozpočet od zadavatele nebo detailně kalkuluje jednotlivé přímé náklady (náklady na hmoty, pořizovací a mzdové náklady, stroje, subdodávky aj.), správní a výrobní režie, zařízení staveniště a zisk.

Oceňovací systém euroCALC 3 disponuje mnoha nástroji pro práci rozpočtáře, když sestavuje položkový rozpočet stavebních prací, oceňuje slepý rozpočet od zadavatele nebo detailně kalkuluje jednotlivé přímé náklady (náklady na hmoty, pořizovací a mzdové náklady, stroje, subdodávky aj.), správní a výrobní režie, zařízení staveniště a zisk. Přínosem pro rozpočtáře, kalkulanta či přípraváře je především v přehlednosti sestavovaného stavebního rozpočtu, dostupnosti praktických nástrojů pro cenové úpravy zakázky či pokročilá práce s výkazem výměr k jednotlivým položkám zakázky. Rozpočtář může zadávat neomezeně dlouhé výrazy, komentáře, definice či mezisoučty. Každý typ je pro maximální přehlednost barevně odlišen. Jednotlivé řádky výkazu výměr lze zvýraznit (např. důležité výpočty), ignorované (např. pomocné výpočty) pro tisk i bez tisku. Zároveň má rozpočtář k dispozici různé příznaky a může jakékoliv položce v zakázce nastavit jeden z pěti příznaků. Jednoduše si označí položky, ke kterým se potřebuje později vrátit z důvodu dodatečné úpravy ceny, výměry aj. Pouhým kliknutím okamžitě získá z celé stavební zakázky všechny označené položky s daným příznakem. Pro vyhledání položek může rozpočtář využít on-line sestavovaný rejstřík slov v datové základně, nejčastěji používaným položkám nastavit příznak „oblíbené“ či položky stavebních materiálů může stahovat přímo z portálu SCI-Data (http://www.sci-data.cz). Pokud rozpočtář vytváří stavební rozpočet a potřebuje si určitou část zkopírovat z jiné stavební zakázky, stačí mu pouze označit libovolný počet položek, zkopírovat je do schránky i s výměrami, výkazy či komentáři a vložit je do požadovaného oddílu sestavovaného rozpočtu. Další nástroje umožňují rozpočtářům kontrolovat vytvořený rozpočet, zobrazením položek bez zadané výměry, kontrolu výskytů stejných položek s rozdílnou cenou nebo náhled celé zakázky podle účelových jednotek či si zobrazit rozhodující položky v rozpočtu podle pravidla 80/20 a zaměřit se tak na nejdůležitější položky stavebního rozpočtu. Pro další operace se zakázkou nebo jen s jejími vybranými částmi, jsou pro kalkulanty připravené propracované exportní a tiskové sestavy, umožňující tisknout nebo exportovat jen označené položky. Označením jednoho objektu nebo například jen oddílu zemních prací či jednotlivých položek zakázky, dostane rozpočtář z oceňovacího systému takové položky, které aktuálně potřebuje.
Nástroje, funkce a vlastnosti oceňovacího nástroje euroCALC 3 představují pro práci rozpočtářů a kalkulantů perspektivní nástroj pro tvorbu stavebních rozpočtů a realizaci zakázek. Více informací na http://www.callida.cz nebo na http://www.eurocalc.cz.Kontakt:

Vavřinec Mrázek
marketingový specialista
marketing@callida.cz
www.callida.cz
234 710 234


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 15. 9. 2011 11:58
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Callida, s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Specializovaná softwarová společnost zabývající se od svého vzniku v roce 1990 především vývojem software pro oceňování staveb, tvorbu rozpočtů a kalkulace nákladů. Hlavním produktem je oceňovací systém euroCALC.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.