Stát – stroj na čas, peníze a lidi | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Stát – stroj na čas, peníze a lidi


Stát – stroj na čas, peníze a lidi V dnešní recesní době plné nových informací a rychle se šířících kauz je dobré nezapomenout na základní úlohu státu jako zřízení pro občany a společnost. Proč vlastně vznikají státy a řídí se obecně platnými historicky danými pravidly a předpisy? Když uvažuji podle myšlení běžného občana, který se snaží každý den o vlastní záchranu nemohu si odpustit pár poznámek. Za prvé stát je uskupení, které operuje v čase s časem. Je to jistě nevšední myšlenka, ale v právě v době rozvinutých informačních technologií se tato myšlenka stává více aktuální než kdy dříve.

Stát – stroj na čas, peníze a lidi
V dnešní recesní době plné nových informací a rychle se šířících kauz je dobré
nezapomenout na základní úlohu státu jako zřízení pro občany a společnost. Proč
vlastně vznikají státy a řídí se obecně platnými historicky danými pravidly a předpisy? Když uvažuji podle myšlení běžného občana, který se snaží každý den o vlastní záchranu nemohu si odpustit pár poznámek.
Za prvé stát je uskupení, které operuje v čase s časem. Je to jistě nevšední myšlenka, ale v právě v době rozvinutých informačních technologií se tato myšlenka stává více
aktuální než kdy dříve. Totiž v dobách nedávných, a to mluvím ještě o době před
100lety, se zprávy po celé zemi šířily poměrně pomalu a tak byl čas na to je změnit a upravit takovým způsobem, aby technologové na vládnutí získali náskok před hysterií
a zmatkem. V tuto chvíli se tento systém, který byl nastaven pro lidi a občany stává
jednoznačným nástrojem lidí a občanů proti státním institucím. Dnes již není možné,
aby jakýkoliv státní úředník mohl v klidu své duše říci to co si myslí bez povšimnutí
médií a „odborníků“ na reklamu. Faktem je, že to nepřináší klid pro myšlenky a správné a včasné rozhodnutí. Někdy mi tak nezbývá než si povzdychnout, kde je ten ztracený čas?
Za druhé. Peníze jsou součástí systému a ovládají politiky, politiku a státní systémy i v době, kdy to není moc vhodné pro rodiny a občany, kteří jsou závislí právě na toku financí. Pak se velmi snadno stane, že takový chytrý politik rozhodne o zastavení určitých toků financí a tím se stávají občané a rodiny přímými účastníky jeho rozhodnutí. Má se za to, že člověk – občan musí přijmout rozhodnutí, které vždy a velmi snadno ovlivní jeho rozpočet, ale to politice nevadí. Jediným demokratickým
nástrojem v rukou občanů jsou tzv. svobodné volby. O co jsou svobodnější ve chvíli krize finanční nebo myšlenkové? Fakt nevím, ale mám dojem, že člověk občan, který se dostává do hmotné nouze, není schopen se rozhodovat svobodně. Pak je tedy jasné, že finance nebo peníze, jak chcete, přímo ovlivňují svobodu na daném území. Existují samozřejmě i jiné způsoby jak občané vyjadřují svou nevůli k dané vládě, otázkou ale zůstane zdali dosáhnou svého cíle tak jak skutečně svobodně potřebují a svobodně
prohlašují.
A nakonec za třetí. Stát je stroj na lidi. Bohužel v poslední době se stáváme svědky, kdy státy, především ty svobodné, tedy demokratické rozhodují o lidech bez lidí. Tyto praktiky známe z dob nedávno minulých. Proč se tak děje. Vzhledem k nedostatku času, financí dochází totiž v tzv. vyspělých zemích k nedostatku opravdových lidí. Je to samozřejmě velice podivná myšlenka, ale má svůj základ v dějinách lidstva. Státy a instituce totiž ve svém popisu a základu nemohou pracovat pro lidi, ale jednoznačně musí pracovat pro systémy jakými jsou právě ony instituce a státy. Pak tedy v úvaze
jednoduše docházíme k závěru potřeby státního stroje na výrobu lidí. Zní to fantasticky jenže bohužel toto je realita. Pakliže se pro systém stávají lidé nebezpeční je třeba je umlčet a zastavit. Stává se však někdy, že se nebezpeční lidé ujmou vlády a pak je možné počítat s různými projevy státu. Toto, ale nechám na úvahu Vás všech ostatních.


Filip Rajchart
zakladatel politického hnutí ANO
ano@hnuti-ano.cz
www.hnuti-ano.cz

Bez nároku na honorářKontakt:

Filip Rajchart
zakladatel politického hnutí ANO
hnuti-ano@gmail.com
http://www.hnuti-ano.cz/


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 31. 8. 2011 14:34
Kategorie: Politika
Název zdroje: ano (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Autentická Neutralistická Organizace ANO
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.