Staňte se mimořádnými studenty Univerzity Hradec Králové! | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Staňte se mimořádnými studenty Univerzity Hradec Králové!


Víte o tom, že existuje možnost studia na Univerzitě Hradec Králové, aniž byste museli být řádnými vysokoškolskými studenty? Tušíte, že má takto kdokoliv možnost rozšířit si své znalosti přímo v univerzitních posluchárnách? Tato příležitost se otevírá v rámci tzv. mimořádného studia, které je poskytováno jako program celoživotního vzdělávání.

Na Univerzitě Hradec Králové probíhá mimořádné studium na Fakultě informatiky a managementu v oborech Management cestovního ruchu a Finanční management. Výše poplatku za studium základního programu činí 13 000 Kč včetně DPH za semestr, tedy 26 000 za akademický rok. Tato cena je velmi atraktivní ve srovnání s cenou za studium na soukromých vysokých školách.

Studenti této formy nejsou studenty vysoké školy, mohou však načerpat stejné znalosti. Předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání, není však podmínkou. K přijetí není nutné ani skládat přijímací zkoušku, rozhoduje pořadí doručení přihlášky. Mimořádné studium na Fakultě informatiky a managementu UHK organizuje Institut dalšího vzdělávání již třetím rokem. Jeho zkušenosti jsou výborné a dokládají velké přednosti této formy studia.
Vedoucí institutu Dagmar El-Hmoudová přibližuje profil a potřeby typického zájemce o toto studium: „Z velké části jsou našimi uchazeči o studium ženy na mateřské dovolené s ukončeným středoškolským vzděláním, zaměstnanci, kteří si musí zvýšit kvalifikaci v rámci probíhajících restrukturalizací ve firmách, neúspěšní uchazeči o řádné studium a lidé, kteří mají velmi zajímavou pracovní nabídku a chtějí skloubit atraktivní práci se studiem.“

V letošním roce poprvé nastala studentům mimořádného studia možnost požádat o přestup do řádného programu vysokoškolského studia. Vedoucí institutu Mgr. Dagmar El-Hmoudová k tomu uvádí: „Stalo se tak v únoru 2011, kdy úspěšní studenti při splnění prospěchových kritérií mohli po třech semestrech studia požádat o přestup a dostudování v rámci řádného vysokoškolského studia v oborech Finanční management a Management cestovního ruchu. S potěšením můžeme konstatovat, že kritéria pro postup se podařilo splnit celkem 11 studentům oboru Finanční management a 30 studentům oboru Management cestovního ruchu. Tato skupina studentů rozšířila již v tomto semestru řady našich studentů řádného vysokoškolského kombinovaného studia a za další tři semestry se budeme, nejlépe se všemi, těšit na setkání u státních závěrečných zkoušek bakalářského studia.“

Studiem v programech mimořádného studia se rozumí vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově. Studium se uskutečňuje prostřednictvím přednášek, konzultací a soustředění, forma studia je kombinovaná. Velkou výhodou mimořádného studia je právě možnost přijetí do odpovídajícího oboru vysokoškolského studia realizovaného kombinovanou formou, a to v případě dosažení požadované průměrné klasifikace a dalších požadavků.

Přihlášky ke studiu se přijímají do 12. září 2011, rozhodnutí o přijetí bude vydáno nejpozději do 20. září a termín zápisu je stanoven na 30. září 2011. K přihlášení uchazeč použije formulář přihlášky ke studiu na vysoké škole, nebo elektronickou přihlášku ke studiu na FIM UHK, dostupnou na stránkách www.uhk.cz .
Kontakt:

PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
kancléř a tiskový mluvčí
ondrej.tikovsky@uhk.cz
www.uhk.cz


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 17. 8. 2011 9:09
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: UHK (NEověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.