SPOLEČNOST TETRA PAK VYSADÍ NA ŠUMAVĚ 5000 STROMŮ | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


SPOLEČNOST TETRA PAK VYSADÍ NA ŠUMAVĚ 5000 STROMŮ


Společnost Tetra Pak podpořila na podzim tohoto roku obnovu původní druhové skladby stromů na Šumavě ve spolupráci s Národním parkem Šumava. Tato obnova přispívá k ozdravění kůrovcovou kalamitou zasažených lesů v národním parku. Sázení se uskuteční ve druhé zóně a je v souladu s platným lesním hospodářským plánem. V lokalitě Prášily bude díky firmě Tetra Pak vysazeno v letošním roce 5000 stromů. Smíšený les jedlí, smrku, buků a javoru klenu odpovídá původní druhové skladbě lesa a je stabilnější a odolnější proti kůrovci. „Podobné aktivity jsou plně v souladu s naší strategií ochrany životního prostředí a plánujeme je opakovat i v dalších letech. Rádi bychom příští rok zapojili do této aktivity i naše zaměstnance v rámci dne dobrovolných prací, který každoročně organizujeme“, říká k projektu výsadby Karel Netolický, ředitel firmy Tetra Pak Česká republika.

Nápojové kartony firmy Tetra Pak jsou z více než 70% vyrobeny z obnovitelného zdroje – ze dřeva. Lesy, které využívá, nevlastní, ani nevyrábí papír. Aby však měla firma Tetra Pak jistotu, že jsou lesy řádně spravovány, aktivně sleduje proces jejich těžby a po celém světě úzce spolupracuje s dodavateli, nevládními organizacemi a dalšími subjekty jako jsou WWF (World Wilde Fund) a FSC (Forest Stewardship council).

Společnost Tetra Pak je jedním z průkopníků environmentálního přístupu v podnikání. Již od svého vzníku před šedesáti lety se chová ekologicky odpovědným a udržitelným způsobem a stanovuje tak měřítka nejen svému průmyslovému odvětví. Chráníme dobré je heslo, kterým se řídí v celém hodnotovém řetězci, nejen v oblasti životního prostředí.
O SPOLEČNOSTI TETRA PAK
Společnost Tetra Pak je přední světovou společností v oblasti zpracování a balení potravin. Díky úzké spolupráci se svými zákazníky a dodavateli vyrábí bezpečné, inovativní a ekologické výrobky, se kterými se denně setkávají stovky milionů lidí ve více než 170 zemích světa. Společnost zaměstnává bezmála 22 000 osob v 79 zemích a je si vědoma odpovědnosti spjaté s vedoucím postavením v daném odvětví a potřeby trvale udržitelného rozvoje podnikání. Její motto „CHRÁNÍME DOBRÉ“™" odráží cíl společnosti zajišťovat bezpečnost a dostupnost potravin po celém světě. Další informace o společnosti Tetra Pak naleznete na adrese
www.tetrapak.com; www.tetrapak.cz; www.chranimedobre.cz

KONTAKTNÍ OSOBY PRO STYK S MÉDII

Hana Zmítková
Ředitelka pro styk s veřejností a životní prostředí
Tel.: 261 007 111
hana.zmitkova@tetrapak.com

Andrea Vodňanská
PR agentura ex voto
Tel.: 235363135
andrea@exvoto.czKontakt:

lida@exvoto.cz


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 7. 10. 2011 13:15
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: ex voto, spol. s r. o. (NEověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.