Slavnostní otevření autorizovaného školicího střediska v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Slavnostní otevření autorizovaného školicího střediska v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners


Praha, Česká republika – 1. září 2011 – Na Ekonomické fakultě VŠB-Technické univerzity Ostrava proběhne dne 5. 9. 2011 za přítomnosti generálního ředitele Novell-Praha, s.r.o. Ing. Aleše Kučery, generálního ředitele Dell Computer spol. s.r.o. Ing. Jiřího Kysely, předsedy představenstva AutoCont CZ a.s. RNDr. Martina Grigara a rektora VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. slavnostní otevření autorizovaného školicího střediska v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP).

Autorizované školicí středisko NATP je vybaveno dvaceti výkonnými pracovními stanicemi řady DELL Precision T5500 a koncipováno jako multiplatformní učebna s nejmodernější technikou, zaměřená na zajištění výuky specializovaných předmětů. Projekt byl financován s výraznou podporou prostředků získaných prostřednictvím Fondu rozvoje vysokých škol s cílem zásadního zkvalitnění výukového procesu pro posluchače studijních oborů na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava a přímé podpory jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Školicí středisko má nekomerční charakter, celouniverzitní působnost a jeho primárním úkolem bude výchova špičkových certifikovaných odborníků v oblasti technologií operačního systému SUSE Linux a Adresářových služeb Novell eDirectory, certifikace pedagogických pracovníků střediska a vedení výukového procesu ve vybraných předmětech bakalářských a magisterských studijních programů v duchu autorizovaných školicích materiálů firmy Novell pro oblasti certifikací Certified Linux Administrator (CLA) a Novell Certified Administrator (NCA).

Provoz autorizovaného školicího střediska je rovněž součástí aktivní participace VŠB-TU Ostrava jako jediné akademické instituce v České republice na celosvětovém programu NATP s aktuálním statutem Novell Gold Training Partner.

Školicí středisko je navíc vybaveno kompletní infrastrukturou umožňující komplexní multimediální vizualizaci výukového procesu s podporou vícedruhových médií a jejich publikaci na centrálním portálu MERLINGO (MEdia-rich Repository of LearnING Objects) formou multimediálních vzdělávacích objektů. Uvedené řešení zabezpečuje minimalizaci finanční a časové náročnosti spojené s tvorbou a managementem obrazových a zvukových záznamů přednášek pedagogů, doplněných záznamem synchronně prováděné prezentace.

Učebna školicího střediska bude také mimo výuku využívána studenty k samostatné práci, především k tvorbě jejich semestrálních projektů, diplomových a bakalářských prací a díky své multiplatformnosti také pro týmovou práci.

Dodávku a instalaci hardwarových a softwarových komponent učebny školicího střediska realizovala společnost AutoCont CZ a.s., se kterou Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava dlouhodobě spolupracuje v mnoha oblastech.

Otevření školicího střediska je rovněž součástí oslav 20 let existence Laboratoře informačních technologií Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, která zajišťuje jeho provoz a školicí aktivity prostřednictvím certifikovaných lektorů.
Kontakt:

Radek Kubeš
Account Director
radek.kubes@virklis.cz


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 1. 9. 2011 14:04
Kategorie: Informační technologie
Název zdroje: Novell-Praha (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
O společnosti Novell
Společnost Novell, Inc., celosvětový lídr v oblasti podnikových aplikací, pomáhá organizacím efektivně zvyšovat produktivitu i efektivně spolupracovat. Portfolio produktů Novell zahrnuje řešení pro správu e-mailů a plánování, týmovou spolupráci i správu souborů a tisku. Novell nabízí také řešení pro správu koncových pracovních stanic po celou dobu jejich životního cyklu, včetně jejich zabezpečení. S řešeními společnosti Novell mohou firmy dosáhnout nové úrovně produktivity a zároveň minimalizovat náklady, složitost a rizika spojená s jejich IT systémy. Více informací naleznete na webu www.novell.cz.

O společnosti Dell
Společnost Dell Inc. naslouchá svým zákazníkům a přináší jim inovativní technologie a služby, kterým důvěřují a kterých si cení. Díky svému přímému obchodnímu modelu se společnost Dell stala vedoucím globálním poskytovatelem systémů a služeb. Další informace naleznete na webu na adrese www.dell.com.

O společnosti AutoCont CZ a.s.
AutoCont CZ a.s. je společností, která v oblasti dodávek zboží, služeb a řešení na poli informačních a komunikačních technologií (ICT) úspěšně působí již 20 let. Z původního výrobce PC a prodejce výpočetní techniky se společnost rozvinula v jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů ICT v České republice. AutoCont je jednou z mála společností v oboru, která může portfoliem nabízených produktů a služeb výrazně oslovit zákazníky, jak ze segmentu malých a středních firem, tak ze segmentu velkých firem, finančních institucí a státní správy. Svou nabídku zaměřuje především na budování IT infrastruktury, implementaci podnikových aplikací, vývoj SW a na outsourcing provozu IT. AutoCont CZ a.s. je součástí českého soukromého holdingu AutoCont, do kterého dále patří například společnosti AutoCont Online, CAD Studio nebo slovenská společnost versity. Více informací naleznete na www.autocont.cz.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.