Škrtací mánie pokračuje: úsporný efekt nepatrný, důsledky drastické | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Škrtací mánie pokračuje: úsporný efekt nepatrný, důsledky drastické


Na železničním nebi se stahují černá mračna, kromě již dříve ohlášených úspor na regionální dopravu ve výši 600 miliónů korun, hodlá nyní také stát ušetřit 200 miliónů korun na dálkové dopravě.

„Na plánované úspory by ale doplatili především tisíce cestující, kterým by byla úplně zrušena nabídka vlakových spojů pro jejich pravidelné cesty do zaměstnání, služební či obchodní cesty, či
dopravou za rekreací i zábavou,“ říká Miroslav Vyka prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě.
„Železniční doprava má vysoké fixní náklady a proto by se i relativně nízké škrty projevily v drastickém mezení spojů,“ říká člen prezídia Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miloslav Zítka a k tomu dodává: „Dálkovou drážní osobní dopravu letos ministerstvo dopravy financuje částkou ve výši 5,3 miliardy korun, přičemž úspory 200 miliónů na příští rok by znamenaly pokles financí o 3,76%, ale důsledkem by bylo zrušení nejméně 8 % výkonů v dálkové železniční dopravě – to by se projevilo zrušením více než 60 rychlíků denně.“
Pro atraktivitu veřejné dopravy je velmi důležitá její dostupnost v čase (co nejvíce spojů, tj. co nejkratší intervaly), podobně jako u zásobování energiemi. Proto si lze zrušení vlaků představit, jako když by do průměrné domácnosti nešla asi 2 hodiny denně elektřina, přičemž některým by přestala jít úplně. A těmto domácnostem by stát vzkázal: Pořiďte si vlastní dieselagregát a vyrábějte si elektřinu sami!
Měnit pravidla uprostřed hry je nefér a může se značně prodražit!
V případě dálkové dopravy se jedná o nedodržení desetiletých smluv mezi MD a Českými drahami, v regionální dopravě se pak jedná o nedodržení memoranda o poskytování dotací krajům na osobní železniční dopravu, které je právně závazné1 a kraje se o jeho dodržování budou soudit.
Ve skutečnosti by se ušetřené „drobné“ ve výši 200 miliónů korun z kapitoly rozpočtu Ministerstva dopravy ČR mohly již v průběhu příštího roku řádně prodražit a dokonce mít i značné finanční dopady na ostatní kapitoly státního rozpočtu (viz. příloha).
„V případě, že by skutečně došlo ke snížení finančních prostředků a nedodržení dlouhodobých smluv i memoranda státu s kraji – byl by to do budoucna jednoznačný vzkaz soukromým dopravcům, že stát není schopen dostát svých závazků a že by se plánovaných výběrových řízeních na dálkové spoje v osobní železniční dopravě raději neměli účastnit, protože vláda jim stejně nezaplatili tolik, kolik původně slíbí,“ uzavírá Vyka.
Kontakty:
Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě tel.: 737 131 290
Miloslav Zítka, člen prezídia Svazu cestujících ve veřejné dopravě tel.: 607 992 873
příloha tiskové zprávy
ZÁKLADNÍ FAKTA:
Dálková doprava v závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě za rok 2011 je financována z rozpočtu ministerstva dopravy částkou ve výši 5,307 mld. Kč [1].
Úspora ve výši 200 mil. Kč na rok 2012 by znamenala pokles financí o 3,76%, důsledkem by ale bylo zrušení nejméně 8 % výkonů v dálkové železniční dopravě (což je relativně více než dvojnásobná redukce spojů, proti avizované finanční úspoře), neboť železniční doprava má vysoké fixní náklady.
DŮSLEDKY (v případě neřešení situace):
Snížení počtu spojů nejméně o 8% výkonů v dálkové železniční dopravě.
Rozvázání celorepublikové síťovosti železniční dopravy.
Nedodržení rozsahu dopravních výkonů dle dlouhodobých smluv (do 5%) a nutnost nového nacenění dopravního výkonu [2], který bude díky neměnným fixním nákladům s největší pravděpodobností dražší – čímž se výrazně eliminuje cíl původního záměru – tedy šetření veřejných prostředků.
Odliv cestujících nejen ze zrušených vlaků, které nevyjedou, ale i z návazných přípojů, jak v dálkové, tak i regionální dopravě - tzn. podle empiricky zjištěných závislostí bude pokles počtu cestujících a tedy tržeb větší než jen úměrně redukci rychlíkových spojů.
Celkově nižší tržby za jízdné z osobní dopravy.
Snížení mobility obyvatelstva, a tedy snížení konkurenceschopnosti na trhu práce, omezení pracovních příležitosti, a dokonce i destabilizace některých regionů (Jesenicko, Vysočina, Příbramsko, Rakovnicko a Žatecko, Šluknovský výběžek).
Přesun cestujících do individuální automobilové dopravy bude znamenat zvýšení tlaku na budování další silniční infrastruktury, což vyvolá potřebu dalších miliardových investic.
Zpomalení obnovy vozidlového parku a tím snížení konkurenceschopnosti železniční osobní dopravy a pokračování jejího úpadku až k celkové degradaci veřejné dopravy v prakticky nepoužitelnou službu.
Redukce spojů pravděpodobně povede k rušení pracovních míst i přímo na železnici – což bude mít zcela opačný efekt na státní rozpočet, vzhledem k tomu, že jeden nezaměstnaný přijde stát na 109 tisíc korun ročně [3].
[1]Rozpočet ministerstva dopravy na rok 2011, na webu on-line: http://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/Ekonomika+a+finance/Rozpocet/rozpocet.htm
[2] Smlouva o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu, na webu on-line: http://www.mdcr.cz/cs/verejna-doprava/Smlouvy+o+ZVS/smlouva-o-zavazku-verejne-sluzby.htm
[3] Jeden nezaměstnaný stojí státní rozpočet 109 tisíc, na webu on-line: http://byznys.lidovky.cz/jeden-nezamestnany-stoji-statni-rozpocet-109-tisic-fsd-/firmy-trhy.asp?c=A110825_161158_firmy-trhy_nevKontakt:

Miloslav Zítka
člen prezídia
mzitka@centrum.cz
607992873


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 5. 9. 2011 19:41
Kategorie: Doprava
Název zdroje: Svaz cestujících ve veřejné dopravě (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Občanské sdružení Svaz cestujících ve veřejné dopravě.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.