Šimůnková: Vysvětlení ke kauze čítanky pro druhé třídy ZŠ | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Šimůnková: Vysvětlení ke kauze čítanky pro druhé třídy ZŠ


Na jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny byl dne 7. 11. řešen i problém některých výukových materiálů vydávaných se souhlasem a podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jednalo se o dva výukové materiály, z nichž na jeden (projekt Duhová škola - učební pomůcka k výuce multikulturní výchovy na základních školách v Moravskoslezském kraji) upozornilo Radu Muzeum romské kultury v Brně a druhý (čítanka pro druhý ročník základních škol, kterou vydalo v roce 2005 nakladatelství Alter) navrhlo jako bod jednání přímo Ministerstvo školství.

V případě „Duhové školy“ jde o celkové vyznění textu, který pojednává výlučně o Romech a to jako o populaci zásadně odlišné od většinové společnosti a nedostačující jejím nárokům. Přestože se zároveň o Romech snaží uvést různé "pozitivní" charakteristiky, jde o stereotypně romantizující a historicky spíše nepodložené představy, které jsou v každém případě neužitečné v dnešním světě. Krom toho je v publikaci obsažena řada chyb (po technické a obsahové stránce) a zcela chybí specifikace autorského týmu, což toto dílo dále znevěrohodňuje.

V případě čítanky jde konkrétně o text „Mýdlová Madla“, který ukotvuje ve společnosti protiromské stereotypy, byť to zcela jistě není úmyslem autorky daného textu. I přes ocenění Zlatá stuha, kterou získala autorka za knihu „Začarovaná třída“, ze které pochází právě úryvek „Mýdlová Madla“, je vyznění textu nevhodné. Pracovníci resortu školství, kteří na učebnici sami upozornili, již zahájili nápravu, tedy především odebrání tomuto textu ministerské doložky, která mu umožňuje distribuci jako didaktického materiálu ve školách.


Monika Šimůnková, vládní zmocněnkyně pro lidská právaKontakt:

Jan Osúch
tiskový mluvčí vlády
osuch.jan@vlada.cz
773 692 234
224 002 058


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 9. 11. 2011 9:02
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: Úřad vlády ČR (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.