Šimůnková: Sexuální násilí na dětech nemusí být vždy jen fyzické | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Šimůnková: Sexuální násilí na dětech nemusí být vždy jen fyzické


Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková představila kampaň proti pohlavnímu zneužívání dětí s názvem Stop sexuálnímu násilí na dětech.

„U sexuálního násilí na dětech nejde jen o pohlavní zneužívání, kdy dochází k fyzickému kontaktu na dětech, ale i o problematiku dětské prostituce, dětské pornografie anebo navazování kontaktu s dítětem za účelem sexuální styku či sexuálního uspokojení,“ upozorňuje vládní zmocněnkyně Monika Šimůnková na jeden z hlavních problémů, na který má kampaň mimo jiné upozornit.

Vládní kampaň schválil kabinet Petra Nečase 2. listopadu. Vychází z kampaně Rady Evropy ONE IN LIFE, která si klade za cíl zvýšení povědomí veřejnosti o tom, jak velký rozsah sexuální násilí na dětech ve skutečnosti je.

Dalším cílem evropské kampaně je také podepsání tzv. Lanzarotské úmluvy v případě jednotlivých členských zemí. Úmluva je prvním mezinárodním dokumentem hledícím na pohlavní zneužívání dětí jako na zločin bez ohledu na to, zda byl spáchán v rodině či například přes internet. Česká republika bude moci podepsat úmluvu, až bude účinný zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. “Doufám, že tento zákon projde a tato překážka bude moci být odstraněna,“ uvedla Monika Šimůnková.

Více než 60 procent dětí bylo opakovaně zneužito v rodině

Kampaň představila vládní zmocněnkyně ve spolupráci s ředitelkou dětského centra a garantkou kampaně Zorou Duškovou. Společně poukázaly na smutné statistiky, ze kterých vyplývá, kolik dětí se stává ročně obětí sexuálního násilí. Upozornily zejména na velmi časté zneužívání dětí v rodině a na stále častější případy obtěžování přes sociální sítě.

Podle Zory Duškové bylo více než 60 procent dětí opakovaně zneužito právě v rodině. V řadě případů se jedná o nejen o dospívající dívky, ale velkou měrou také o chlapce z řad dětí v předškolním věku.

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva připomněla také, že v českém právním systému není dosud zakotveno sexuální obtěžování dětí na internetu, které je v současné době díky sociálním sítím velice snadno dostupné. Děti jsou ale ohroženy nejen díky sociálním sítím, ale také velmi snadnou dostupností pornografických stránek, varuje Šimůnková.

Rodiče i dětí se mají naučit mluvit o nepříjemných tématech

Přijetí kampaně Stop sexuálnímu násilí vyplývá také z vědomí nutnosti prevence a informovanosti. „Primární prevence je vždy jednodušší než následné řešení traumatu,“ uvedla Monika Šimůnková, která zároveň připomněla obrovské duševní utrpení dětí, které se se zneužíváním setkaly. Poukazuje pak také na to, že toto trauma může mít pro dítě i celoživotní následky.

Také ředitelka dětského krizového centra Zora Dušková nutnost prevence zdůrazňuje, a to především proto, aby se jak rodiče, tak děti naučili o případných problémech společně mluvit. Zdůraznila, že rodiče a dospělí musí naučit dítě o intimitě komunikovat. Musí ho také naučit, aby se v případě obtěžování dítě svěřilo. „Děti se nesvěřují, protože neumí komunikovat toto téma,“ říká Dušková.

Součástí kampaně je řada propagačních publikací a materiálů, jako jsou doprovodné plakáty či metodické pokyny pro dospělé. Tyto materiály budou dále distribuovány především na veřejná místa, jako jsou veřejné knihovny, školy či mateřské školy. Webové stránky projektu www.tadysenedotykej.org budou zprovozněny nejpozději k datu konání národní konference na toto téma 28. listopadu 2011.

Základní součástí osvětových materiálů je brožurka KIKO A RUKA, ve které kreslené postavičky vysvětlují problematiku malým dětem. „Jde o dětsky přístupnou metodiku, jak dětem ukázat, co je vhodné a co ne, tedy přesněji, které dotyky a na kterých místech jsou dobré a které špatné,“ vysvětluje Monika Šimůnková.Kontakt:

Jan Osúch
tiskový mluvčí vlády
osuch.jan@vlada.cz
773 692 234
224 002 058


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 4. 11. 2011 15:59
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: Úřad vlády ČR (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.