Silnější Aviva EasyLife vstupuje na trh | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Silnější Aviva EasyLife vstupuje na trh


Počátkem školního roku přichází životní pojišťovna Aviva s výraznou inovací běžně placeného životního pojištění Aviva EasyLife (AEL). Nový AEL posiluje zejména v oblasti pojistné ochrany a flexibility vůči potřebám klientů. Nabízí například vybrané netradiční sporty jako součást standardního krytí, připojištění až 5 dětí, vracení administrativních poplatků nebo rozšíření možností krytí rizika invalidity včetně novinky, kterou je volba pojistného plnění formou měsíční penze. Prodlužuje také pojistnou dobu pojištění a vybraných připojištění až do věku 75 let. AEL se tak stává pojistným produktem s komplexním krytím rizik a možnostmi individuálního nastavení dle potřeb klientů.

Aviva EasyLife je investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití, které lze libovolně kombinovat s třinácti volitelnými, samostatně placenými připojištěními. Pojištění je možné sjednat pro jednoho dospělého (ve věku 16-65 let) s možností připojištění až pěti dětí (ve věku 0-15 let). Pojištění lze uzavřít až do věku 75 let, vždy však minimálně na 10 let. Dále je možné sjednání pojištění i s nulovou pojistnou částkou pro případ smrti a zaměřit se na připojištění.
AEL nabízí výběr z širokého spektra programů investování. Dále také umožňuje kdykoli vložit mimořádné pojistné a okamžitě z něj i provádět částečné výběry bez stornopoplatků.
„Úspěšná řada investičního životního pojištění Aviva EasyLife je standardní součástí produktového portfolia naší společnosti. Při inovaci produktu jsme se inspirovali potřebami a přáními našich zákazníků a věříme, že nový Aviva EasyLife se stane dobrým pomocníkem a partnerem našich stávajících i budoucích klientů. Hodně si slibujeme od výrazné inovace připojištění invalidity, kde jako jedna ze tří pojišťoven na trhu poskytujeme krytí invalidity nejnižší úrovně (dle státní definice) a jako jediní nabízíme pojistné plnění formou pravidelné invalidní penze pro nižší úrovně invalidity,“ říká Jiří Schneller, generální ředitel životní pojišťovny Aviva v České republice. „Zároveň chceme odměnit klienty bez pojistných událostí, tedy ty, kteří se chovají zodpovědně k sobě i svým nejbližším, a také věrné klienty. Odměnou pro ně mohou být snížené sazby vybraných připojištění nebo vracení administrativních poplatků během trvání pojištění,“ dodává.
Nejdůležitější novinky v Aviva EasyLife:
· V souvislosti s demografickými změnami ve společnosti se horní hranice vstupního věku pro nový AEL posunula výše o 5 let a nově lze tedy pojištění sjednávat od 16 do 65 let
· Možnost sjednat pojistnou dobu pro pojištění a vybraná připojištění až do věku 75 let
· Snížení minimálního pojistného z 500 Kč na 200 Kč měsíčně za předpokladu, že celkové běžné pojistné (včetně pojistného za připojištění) dosáhne hranice alespoň 500 Kč
· Bonus za věrnost, na jehož základě dojde k postupnému vracení administrativních poplatků pro pojistné smlouvy s pojistnou dobou alespoň 15 let
· Pro rodiny s více dětmi je zajímavá možnost společně s dospělým pojistit až 5 dětí (jde o balíček čtyř připojištění jen za 200 kč měsíčně)
· AEL je nově flexibilnější, neboť jednotlivé parametry pojistné smlouvy lze během pojistné doby pružněji přizpůsobovat aktuálním potřebám klienta
· AEL vychází vstříc i stále se rozšiřující skupině lidí s aktivním způsobem života a vedle pojištění běžných rekreačních sportů zahrnuje i krytí horolezectví a potápění
· 3 varianty připojištění invalidity navázané na definici invalidity používanou státem, včetně možnosti krytí invalidity navazující na invaliditu 1. stupně - pro všechna připojištění lze současně zvolit i plnění ve formě měsíční invalidní penze
· Zvýhodnění za bezeškodní průběh pro dospělé - až o 30 % nižší pojistné u připojištění trvalých následků úrazu a připojištění následků úrazu po 5 letech bez pojistné události
Více informací o tomto produktu najdete na a www.aviva-pojistovna.cz a www.aviva-easylife.cz
Kontakt:

Naďa Šeráková
Communication specialist
nada.serakova@avivazp.cz
www.aviva-pojistovna.cz
737208418


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 12. 9. 2011 15:11
Kategorie: Finance
Název zdroje: Aviva životní pojišťovna, a.s. (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Počátky společnosti Aviva sahají do konce 17. století, což je před více než 300 lety. V současnosti je Aviva plc šestou největší pojišťovací skupinou na světě*, předním poskytovatelem životního pojištění a penzí v Evropě a největším pojistitelem ve Velké Británii. Těžiště činnosti společnosti spočívá v poskytování služeb v oblasti životního a majetkového pojištění a správy fondů.
Hodnota spravovaných aktiv přesáhla k 31.12. 2009 379 miliard liber. Pro 53 milionů klientů v 28 zemích světa pracuje 46 000 zaměstnanců společnosti.
V České republice působí skupina Aviva plc od roku 1997 prostřednictvím 100% dceřiné společnosti Aviva životní pojišťovna, a.s. (do roku 2002 pod názvem Commercial Union životní pojišťovna, a. s.). Specializuje se na produkty investičního životního
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.