Sedmý Tmavomodrý večer Rotary Clubu Hradec Králové | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Sedmý Tmavomodrý večer Rotary Clubu Hradec Králové


V pondělí 10. 10. 2011 od 18:30 hodin v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové se uskuteční benefiční koncert Rotary Clubu Hradec Králové pod názvem Tmavomodrý večer.

Koncert přináší nejen hezký kulturní zážitek, ale slouží také jako místo pro setkání lidí s dobrým srdcem. Na koncertě vystoupí za řízení Josefa Krečmera vynikající komorní soubor Barocco sepre giovane, složený ze špičkových umělců Královéhradeckého a Pardubického kraje, který doprovodí jedinečnou recitací sonetů neznámého italského autora herec a recitátor Alfréd Strejček. Soubor přednese známé dílo A. Vivaldiho Čtvero ročních dob.
Cílem tohoto projetu je v duchu idejí rotariánského hnutí soustředit prostředky pro humanitární účely. Letošní již sedmý ročník chce shromáždit první finanční prostředky pro pořízení servisního vozidla pro Mateřskou školu pro děti se zrakovým postižením v Hradci Králové – Lentilka.
Rotary Club Hradec Králové byl založen 17. 12. 1926. Jeho činnost byla za německé okupace nacisty a po Únoru 1948 komunisty pozastavena. Obnovena byla až v září roku 1991. Klub participuje na mnoha mezinárodních i místních projektech a snaží se být službou především Městu. Tradicí se staly Tmavomodré večery za účasti význačných umělců (Filharmonie Hradec Králové, Český chlapecký sbor Boni pueri, Lucie Bílá atd.). Výnosy z benefičních koncertů jsou věnovány organizacím pečujícím o zrakově postižené.
Koncert není otevřen jen pro dárce a sponzory, ale i pro širokou veřejnost. Informace a plakát naleznete rovněž na webu: http://www.tmavomodryvecer.cz.

Kontakt:

PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
člen klubu
horak@bonipueri.cz
http://www.rotary2240.org/hradec-kralove/en/about-club/
+420608973221


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 6. 10. 2011 16:29
Kategorie: Kultura
Název zdroje: Rotary Club Hradec Králové (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Rotary Club Hradec Králové byl založen 17. 12. 1926. Jeho činnost byla za německé okupace i po Únoru 1948 pozastavena. Obnoven byl v září roku 1991.
Klub participuje na Mezinárodních letních táborech jako služba mládeži v prázdninových měsících za spolupráce s ostatními kluby v regionu. Je zapojen do Projektu AREIO, který se zabývá automatickým monitorováním osamělých zdravotně postižených osob, službou obci a spoluobčanům třetího věku. V této činnosti probíhá spolupráce s RC Weinfelden Švýcarsko a Matching Grant Nadace Rotary. Tradicí se staly Tmavomodré večery za účasti význačných umělců (Hradecká Filharmonie, Český chlapecký sbor Boni pueri atd.). Výnosy z benefičních koncertů jsou věnovány organizacím pečujícím o zrakově postižené.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.