Scientologové protestovali proti dopování dětí psychofarmaky | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Scientologové protestovali proti dopování dětí psychofarmaky


Berlín/Praha V sobotu 28.5.2011 vedlo stovky scientologů z celé Evropy a Spojených států protestní pochod centrem Berlína. Jasně ukázali odpor proti předepisování psychofarmak dětem.

V průběhu právě uplynulého víkendu v Berlíně proběhl protestní pochod, během něhož scientologové jasně vyjádřili svůj nesouhlas s diagnostikováním psychických poruch u dětí a následným předepisováním psychofarmak na tyto „poruchy“. Protestní pochod byl odpovědí na právě probíhající 3. kongres Světové federace ADHD*. V současné chvíli užívá totiž po celém světě - lépe řečeno v jeho ekonomicky silnější části - zhruba 20 milionů dětí psychoaktivní „léky“ a jejich počet neustále vzrůstá. Z vlajek nesených jednotlivými účastníky pochodu bylo patrné, že se zde sešli například scientologové z Německa, České republiky, Slovenska, Maďarska, Francie, Nizozemí, Belgie, Itálie, Švýcarska a také Spojených států.

Zatímco na minulém kongresu Světové federace ADHD* v roce 2009 ve Vídni prohlásil hned na úvod jeho prezident profesor Dr. Andreas Warnke: „Záměrem tohoto kongresu je prosadit naše chápání ADHD* jako celoživotní poruchy...“, ozývají se stále častěji z úst odborné veřejnosti hlasy, které celý diagnostický systém kritizují a přirovnávají jej spíše k dobře pracujícímu stroji na peníze. Jeden z autorů čtvrtého vydání Diagnostického a statistického manuálu (ten spolu s kapitolou o duševních poruchách z Mezinárodní klasifikace nemocí slouží k diagnostikování psychických poruch a následnému rozhodování o způsobu jejich řešení), doktor Alen Frances, otevřeně odhalil negativní dopady jeho používání a vysvětlil, jakým způsobem je zneužíván k tomu, aby se konzumenty psychofarmak staly již děti a v konzumaci těchto nebezpečných látek pokračovaly po celý svůj život. Podle něj „Není vůbec náhodou, že všechny ty nedávné "epidemie" vypukly v oblasti dětských poruch. Přispívají k tomu dva činitelé. Prvním je snaha farmaceutických společností prosadit se na tomto novém trhu.“ Zde je celý překlad jeho článku http://www.cchr.cz/cchr.php?display=clanek&ID=351&cat=2

Skutečnost, že i přes protesty odborné a laické veřejnosti, jsou dětem stále častěji diagnostikovány poruchy chování a poruchy učení a následně jsou jim předepisována psychofarmaka, je alarmující. Důvodem protestů jsou totiž především mimořádně nebezpečné vedlejší účinky těchto preparátů, často ústící ve zdravotní komplikace (někdy i s následkem smrti), sklony k sebevraždám, násilnému chování a také v závislost na návykových látkách. Není proto překvapením, že na závěr této protestní akce vystoupila matka, která popsala příběh svého zesnulého dítěte; to právě na vedlejší účinky konzumace psychofarmak doplatilo.

Jiří Voráček
Tisková kancelář Scientologické církve
603 338 745

*("Attention Deficit Hyperactivity Disorders" - hyperaktivita s poruchou pozornosti)
Kontakt:

Jiří Voráček
mluvčí
j.voracek@scientologie.cz


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 1. 6. 2011 20:25
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: Scientologická církev (NEověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.