Šance pro život | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Šance pro život


Fakultní nemocnice Brno a LF MU se podílí na mezinárodním projektu PanCareLIFE, který zvýší šance dětí a dospělých po prodělaném nádorovém onemocnění v dětství na kvalitní život.

Fakultní nemocnice Brno a LF MU se podílí na mezinárodním projektu PanCareLIFE,
který zvýší šance dětí a dospělých po prodělaném nádorovém onemocnění v dětství na kvalitní život.
Evropská unie financuje tento pětiletý mezinárodní projekt celkovou částkou 6 mil. EUR, Ministerstvo školství ČR poskytlo FN Brno podporu ve výši 1,6 mil. Kč.
Je možné pomocí genetických testů zjistit, s jakou pravděpodobností se u dětí, které podstoupily protinádorovou léčbu, objeví druhotné zdravotní komplikace? Je možné tuto pravděpodobnost snížit? To jsou hlavní otázky, jež si klade mezinárodní výzkumný projekt PanCareLIFE, který řídí německý Dětský onkologický registr při Institutu lékařské biostatistiky, epidemiologie a informatiky Univerzity v Mohuči (IMBEI). Za Českou republiku se do projektu zapojily Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a Klinika dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole.

V posledních desetiletích dosáhla medicína v oblasti léčby dětských pacientů s nádorovými onemocněními velkých úspěchů. Více než 80 % dětí s nádory dnes lékaři dokáží vyléčit, zatímco před 30 lety to bylo jen kolem 50 %. Vyléčení pacienti si ale mohou do dalšího života odnést určité nežádoucí následky léčby jako jsou poruchy funkce orgánů (např. srdce, ledvin), poruchy smyslových funkcí (např. sluchu), růstové problémy, poruchy intelektu a jiné hendikepy, které mohou vést ke snížení kvality jejich života. V závislosti na prodělané léčbě jsou pozdními následky léčby ohroženy přibližně dvě třetiny ze všech vyléčených pacientů. Proto je stále důležitějším úkolem medicíny soustředit se nejen na samotné vyléčení, ale i na kvalitu přežití vyléčených pacientů, tedy kvalitu jejich budoucího života v dlouhodobém měřítku.

Výzkumná a zdravotnická pracoviště z osmi evropských zemí (Česká republika, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemsko a Švýcarsko) se v projektu PanCareLIFE zaměří na dva z pozdních následků léčby – poruchy plodnosti a poškození sluchu. Vybudují rozsáhlou celoevropskou databázi vyléčených dětských onkologických pacientů a na vzorku 12 000 osob budou zkoumat genetické i negenetické rizikové faktory vzniku těchto dvou závažných pozdních následků protinádorové léčby. Budou také analyzovat dopad těchto komplikací na kvalitu života vyléčených pacientů. Profesorka Maria Blettner, ředitelka IMBEI, shrnuje, že „smyslem projektu je porozumět mechanismu vzniku pozdních následků léčby tak, aby bylo možné jim účinněji předcházet a dlouhodobě zvyšovat kvalitu života vyléčených pacientů."

„Na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno léčíme ročně 130 až 140 nových dětí a mladistvých s leukémií a solidními nádory, což je přibližně 40 % nových dětských onkologických pacientů v ČR. V databázi naší kliniky, založené v roce 1998, máme již téměř 1600 vyléčených dětí, z nichž přes 700 je dnes již dospělých“, říká MUDr. Tomáš Kepák, který řídí účast v projektu PanCareLIFE za Fakultní nemocnici Brno. „Tento ze statistického hlediska relativně malý vzorek nám ale neumožňuje zkoumat souvislosti vzniku jednotlivých pozdních následků léčby vlastními silami a vyvíjet podle nich více individualizované přístupy k léčbě konkrétních pacientů. Proto si velmi vážíme možnosti podílet se na projektu PanCareLIFE, který vytvoří skutečně rozsáhlou databázi klinických a biologických dat, díky níž již bude možné rizikové faktory stanovit, a to navíc pod vedením německého Institutu lékařské biostatistiky, epidemiologie a informatiky Univerzity v Mohuči, který je považován za jedno z nejlepších pracovišť lékařské analýzy a statistiky v Evropě“, dodává MUDr. Kepák.

„Projekt PanCareLIFE výborně zapadá do dlouhodobé snahy našich pracovišť o zkvalitnění registrace dat o českých dětských onkologických pacientech. Data o pozdních následcích léčby výrazně rozšíří možnosti onkologického výzkumu v ČR a povedou k dalšímu zkvalitňování péče u nás. Usnadní také koordinaci péče o vyléčené pacienty, kteří odrůstají z pediatrické péče a přecházejí do péče pracovišť pro dospělé“, vyzdvihuje profesor Jaroslav Štěrba, přednosta Kliniky dětské onkologie v Brně a proděkan Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity.


Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno
Klinika dětské onkologie FN Brno byla založena v roce 1998 a od té doby prošlo její péčí více než 2000 pacientů. Oblast kvality života pacientů po ukončení léčby je jedním z profilových zaměření kliniky.
Na projektu PanCareLIFE se bude až do roku 2018 podílet třináct lékařů (onkologů, odborníků na fertilitu, audiologů a genetiků), sester, datamanažerů a psychologů Kliniky dětské onkologie a Psychologického ústavu Akademie věd České republiky a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platforma PanCare (www.pancare.eu)
PanCare je celoevropská interdisciplinární síť odborníků a vyléčených pacientů i jejich rodin, která usiluje o snižování výskytu a závažnosti pozdních vedlejších následků léčby dětských onkologických pacientů, a to prostřednictvím realizace výzkumu, šíření osvěty a zavádění opatření do praxe. Jejím strategickým cílem je zajistit, aby každému dítěti a mladistvému v Evropě, který se vyléčil z nádorového onemocnění, byla dostupná optimální dlouhodobá péče. Je v ní zastoupena většina evropských zemí. Tato platforma iniciovala projekt PanCareLIFE.

Kontakt:

Mgr. Irena Wernerová
manažer vnějších vztahů
wernerova@med.muni.cz
www.med.muni.cz
+420 725 914 825
+420 549 49 7331


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 16. 4. 2014 16:38
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: LF MU Brno (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Vysoká škola se zaměřením na medicínu, zdravotnictví, výuku.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.