Rozhovor s Renatou Kronowetterovou | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Rozhovor s Renatou Kronowetterovou


Proč je v životě tak důležitý osobní rozvoj? Myslím, že na planetě jsme proto, abychom se rozvíjeli. Ve chvíli, kdy si myslíme, že všechno víme a všechno známe, tak to je začátek konce. Pro mě osobně začal osobní rozvoj v roce 2001. Byla jsem v Austrálii a začala jsem objevovat zajímavé knížky a spíkry. Když jsem s nimi začala pracovat, zjistila jsem, že tady existuje spousta informací, které jsme se ve škole nenaučili. Nenaučili nás je ani rodiče. Když jsem nové poznatky a principy začala aplikovat v praxi, zjistila jsem, že věci mezi nebem a zemí fungují. Hodně mi to pomohlo, nejen v osobním, ale i v pracovním životě.

Byl to důvod, proč jste se rozhodla spojit pracovní život s osobním rozvojem?
Původně to začalo tím, že jsem si dala za cíl najít lék proti chronické bolesti, trápila mě bolest po nehodě. Při té příležitosti jsem zjistila, že léčitelství funguje úplně jinak než zdravotní systém a chtěla jsem prvek léčitelství zavést do zdravotního systému. Uvědomila jsem si, že nefunguje školský systém, protože všichni doktoři vychází ze škol, kde se nedostanou zdaleka ke všem informacím. Přemýšlela jsem o tom, jak to zavést do škol a do firem. Osobní rozvoj mě začal zajímat, když jsem studovala postgraduál na vysoké škole v Austrálii Training and Development, což v překladu znamená osobní a profesní rozvoj. Tento předmět mě natolik zaujal, že jsem ho později vyučovala na Griffith University. Když jsem se vrátila do Čech, najala si mě jedna americká společnost. Začala jsem klasickými team-buildingy, out-doory. Později jsem si říkala, že lidé dokážou víc, takže jsem zařazovala fire-walking a posouvám hranice toho, co si lidé myslí, že je možné, o něco dál.
Na jakém principu probíhají Vaše team-buildingy?
Zpravidla jsou založené na učení prožitkem. Znalosti, které lidi mají z práce, skloubíme se smyslovým zážitkem. Vezmeme je do přírody a postavíme je před situaci, kdy musí vyřešit nějaký problém. Lidi většinou najedou do zajetých kolejí a začnou problémy řešit tak, jak je řeší doma, v práci. Potom se podíváme na to, jak kdo co řešil, zjistíme, jak by to šlo lépe. Následně je pošleme do další aktivity, kdy mají zase příležitost zkusit to trošku jinak, z jiného úhlu pohledu. Většinou to je tak, že lidé se po rozboru víc snaží.
Pro firmu má velikou výhodu, že umíte vyhodnotit kolektiv a poradíte, jaký typ člověka jim chybí, nebo jestli naopak nějaký typ převažuje. Zjistíte, proč kolektiv není tak dynamický, jak by firma chtěla.
Určitě. Je pravda, že občas v kolektivech chybí určitá týmová role. Kromě týmových rolí jsem se zaměřila i na osobnostní typologii – pak zjistíte, že lidé si nerozumí, protože každý mluví jiným jazykem nebo nesplňují očekávání druhých. Když si lidé uvědomí, že existují různé typy lidí a naučí se s nimi pracovat, tak jim to ušetří čas, úsilí, frustrace, pak dokážou pracovat mnohem efektivněji i mezi sebou.
Včera jsem hovořila se zástupci jedné firmy, kteří si stěžovali na to, že nedokážou probudit kolektivního ducha a vytvořit z nich jeden celek. Každé oddělení funguje jako samostatná firma a nedokážou je propojit. S tímhle byste jim dokázala pomoci?
Ano, to je přesně můj obor. Je potřeba lidi vytrhnout z práce, vzít je do jiného prostředí a dopřát jim jiné zážitky, jiné aktivity. Musíte je promíchat mezi sebou, aby se během dne líp poznali, třeba na neformální aktivitě. Když se vrátí zpět do práce, vezmou telefon a zavolají na jiné oddělení, už vědí, že na druhé straně linky sedí Lenka. Už k sobě mají nějaký vztah a mnohem ochotněji si vyjdou vstříc, než když to byla cizí neznámá osoba.
Vaším současným největším projektem je spolupráce s Brianem Tracym. Proč právě Brian Tracy?
S Brianem jsem se poprvé setkala před 10 lety. Velmi mě inspirovaly jeho myšlenky a články. Pomohl mi v tom, abych dělala věci efektivněji a našla v nich nějaký systém. Když jsem přijela do České republiky, zjistila jsem, že sem jezdí málo světově uznávaných spíkrů. Samozřejmě, že máme spoustu výborných českých lektorů, ale narazila jsem na lidi ve svém okolí, např. moje maminka, kteří neumí anglicky. Pokud neumí anglicky, nemůžou si zajet za hranice, do Ameriky, do Austrálie a poslechnout si seminář, který není v jejich rodném jazyce. To byl jeden z důvodů, proč jsem chtěla, aby Brian přijel sem a uspořádal seminář pro širokou veřejnost s živým překladem. Mohou přijít lidé z korporátní oblasti, ale i jednotlivci, které zajímá osobní a profesní rozvoj. Naším cílem je přivítat kohokoliv.
Co je Brianovou nejsilnější stránkou, co jeho semináře lidem přináší?
Brian má jeden z nejprodávanějších systémů pay-managementu na světě, má velmi propracovaný systém, jak pracovat s časem. Lidé určitě znají jeho knížku „Snězte tu žábu“, kde velice jednoduše popisuje, jak pracovat s prioritami. Dozvíte se, jak pracovat na věcech, které jsou důležité místo toho jak pracovat na věcech, které jsou urgentní a často nám žerou čas, aniž by nás posunovaly někam dál. Jsou tam jednotlivé kroky, jak se skrz soustředění na důležité věci posunout tam, kam v životě chceme jít. To je jedna z jeho silných stránek. Navíc je to člověk, který začal opravdu od nuly. Pracoval jako dělník na farmě, pak na stavbě, a potom ho začalo zajímat, proč někteří lidé žijí v pohodlí a komfortu, mají krásný životní styl a jiní tvrdě pracují a je pro ně těžké posunout se někam dál. Začal se tím zaobírat a zjistil, že největší změna je v myšlení těch lidí.
Myšlení je největší brzdou lidí...
Ano, to je pravda. Překážkami většinou nejsou vnější okolnosti, ale věci, které máme v sobě. Ať už je to systém přesvědčení nastavený rodinou, výchovou, školou. To nás zpravidla limituje. Takže když dokážeme pracovat s tím správným nastavením, otevřou se nám i další možnosti. Brian začal studovat, jak myslí úspěšní lidé a jak myslí neúspěšní lidé. Objevoval v tom veliké rozdíly. Sám se pak pustil do prodeje, začal pracovat v makléřské firmě a pozoroval, jak se chovají úspěšní prodejci, aby byl také úspěšný. Když začal kopírovat jejich principy, tak se stal jedním z nejúspěšnějších v dané oblasti. V tu chvíli si začal klást otázku – co můžu udělat pro to, abych se stal nejúspěšnějším manažerem, abych měl svůj tým. Místo toho, aby si to vycucal z prstu, tak šel a zeptal se těch nejúspěšnějších manažerů, následoval jejich principy a posunul se dál. Vytvořil obrovskou prodejní síť a stal se jedním z nejúspěšnějších ve firmě. Je důležité poznat myšlení úspěšných lidí, následovat ho, vyjít ze své zóny komfortu a tvrdě na tom pracovat. Nezlepší se to jenom tím, že by člověk seděl doma a stěžoval si. Brian Tracy se stal ředitelem mnoha nadnárodních společností, několik firem vlastní sám, je investorem v realitách. Za svůj život několikrát změnil obor a teď už je v podstatě self-made-millionaire. Svým vlastním přičiněním se stal milionářem a teď pomáhá lidem, firmám i společnostem k tomu, aby se rozvíjely, učí je, jak se stát finančně nezávislým, jak být v práci úspěšný. To co poznal, předává dál. Už by si mohl dovolit nepracovat, ale přesto jezdí po světě. Pořádá 80-90 seminářů ročně v různých státech světa. Zvládne to i ve svém věku. Před pár lety bojoval s rakovinou. Podařilo se mu vyléčit se, takže myslím, že díky nastavení psychiky pro něj není nic nemožné a funguje to i v oblasti zdraví.
Co si myslíte o devalvaci vzdělání? Vzdělání je zdarma a si ho tolik neváží. Mnozí nestudují kvůli vědomostem, ale kvůli titulu či platovým tabulkám. Na druhou stranu například v osobním rozvoji je dalším aspektem, co je kvalitní, tak je drahé. Spousta lidí argumentuje, že na takový seminář nemá, ale už nevidí hodnotu, kterou jim to přinese a která je posune dál.
Naprosto souhlasím. Mám trochu jiný názor než většina lidí tady, protože jsem studovala v zahraničí a tam bylo a je naprosto běžné, že si za všechno musím platit sama. Vysokou školu jsem nedělala v České republice, kde by to bylo zdarma. Takže jsem byla zvyklá, že musím tvrdě pracovat, a když jsem přišla na přednášku, tak jsem si toho mnohem víc vážila. Protože si to člověk platí, tak chce něco získat. Jsem naprosto otevřená tomu, aby lidi za vzdělání platili, protože to vidím jako investici do sebe. Člověk může investovat do hezkého auto, kvalitního oblečení, dobré večeře, ale to jsou věci, které jsou poměrně pomíjivé. Druhý aspekt je, že když člověk investuje sám do sebe, tak zhodnocuje své schopnosti, ať už vydělávat, lépe myslet, lépe se chovat…Myslím, že investice do semináře je investice do mě. Stejně tak jako by člověk měl chodit do posilovny, aby si udržel tělo ve formě, tak bychom si měli dopřát udržet mentální stránku ve správné kondici a zajít si na seminář, který nám do budoucna hodně dá.
Řada firem se zodpovědně věnuje vzdělávání, právě proto mají dobré výsledky. Lidé to tak často nevnímají a chodí na semináře jenom proto, že jim to firma platí.
To není moc příjemné. Existují i systémy, které fungují na pomezí a docela dobře se osvědčily. Firma přispěje částí a lidé si doplatí zbytek, aby se mohli zúčastnit. Je fajn, že firma je podpoří, ale zároveň do toho člověk dá svůj vklad a pak si toho víc cení. Rozhodně se s lidmi pracuje lépe, když tam jsou, protože tam chtějí být. Dávají do toho mnohem víc.
Pracovala jsi společně s Brianem na jedné knížce, jaké?
Kniha se jmenuje Nový začátek a je určena pro všechny z nás, kteří procházejí obdobím změn, ať už to jsou změny v práci nebo změny v osobním životě. Změna je jediná konstanta, která tady je. Pokud budeme vůči změně rezistentní a snažíme se jí bránit, tak se jí stejně nevyhneme, ale staneme se spíše její obětí. V knize se dozvíte, jak být spíše aktivní a změny vytvářet tak, aby byl život podle našich představ. V první části se hodně zaměřujeme na principy, v druhé části se dozvíte o tom, když už se rozhodnete pro změnu např. v zaměstnání, tak jak na to. Jsou to praktické rady, není to žádné všeobecné povídání, a pokud člověk přijde o práci, nebo je nucen ji změnit, tak tam jsou krok za krokem popsané techniky a způsoby, jak to udělat, aby získal to, co je pro něj nejefektivnější, nejzajímavější a jak toho dosáhnout.
Jsou praktické rady vztaženy na české prostředí?
Přesně tak. Jsou tam rady, které fungují ve světě, ale zejména tady, v České republice. Dozvíte se, kam se můžete obrátit, jak to u nás funguje. Je to hodně zaměřené na Českou republiku a české čtenáře. Pomůže to při hledání zaměstnání i v začátcích podnikání. Spousta lidí byla dlouhou dobu v jednom zaměstnání a mají svůj sen, svůj cíl, který by si chtěli splnit, ale nikdy by se neodvážili. Jde o to, aby do toho šli, sebrali odvahu a opravdu dělali to, co chtějí. Většinou když člověk dělá, co ho baví, tak v tom bude dobrý a finance se brzy objeví.
Knížka vyjde na začátku října. Brian Tracy přednáší 9. října v hotelu Clarion v Praze. Komu byste doporučila seminář s Brianem Tracym? O čem bude seminář?
Všechno je to provázané. Kniha je zaměřená na období změn a jak s nimi nakládat, první část semináře bude tedy věnována období změn. V druhé části semináře se Brian zaměří na to, jak si zvýšit příjem, bude zmiňovat i principy úspěchu.
Seminář i kniha jsou určeny lidem, kteří podnikají, jsou ve vrcholových manažerských pozicích, ale také lidem, kteří se bojí sami za sebe – udělat závažný a rozhodný krok.
Brian bude hovořit i o tom, jak si v životě stanovit jasné cíle a zaměří se na pracovní oblast a oblast soukromého života, zdraví apod. Spousta lidí si stále nosí své sny a cíle v hlavě. Ne všichni je mají napsané. Seminář bude probíhat zároveň formou workshopu, nebude to pouze suchá přednáška, kde by Brian celý den povídal. Budou tam i konkrétní cvičení, kdy jako posluchač dostanete prostor na to, abyste si prošel jednotlivé kroky společně s Brianem, fundovaně vás provede celou cestou. Je důležité stanovit si cíle, dále se zaměříme na to, abyste byli schopni si vytvořit akční plány k jejich dosažení, jaké budou potřeba konkrétní kroky. Naučíme vás, jak si stanovit priority. Posluchači zjistí, že je toho potřeba spousta, aby se dostali tam, kde chtějí být. Ale jak už jsem zmiňovala na začátku, je vždycky potřeba začít u těch nejdůležitějších věcí a ty méně důležité odsunovat, co to jde. Dozvíte se, jak maximálně využít svůj čas. Zaměříme se na to, jak si vytvořit příjem, který by vás dovedl k tomu, abyste dosáhli kýžené finanční budoucnosti. Na závěr se dozvíte o třech nejdůležitějších principech úspěchu, které Brian celý svůj život učí a které rozhodně fungují. Kniha se bude poprvé prodávat na tomto semináři, vydává ji nakladatelství ANAG.
Seminář se koná 9. října v pražském hotelu Clarion, vstupenky je možné zakoupit zde: http://azteambuilding.cz/CS/brian_tracy.html

Fotografie:
http://www.uschovna.cz/zasilka/D4KLNZ99LCBXSI5M-X8S


Tiskový servis:
Profit klub
Salmovská 10
120 00 Praha 2
Kontakt:
Jaroslava Timková, 775 733 662
Monika Mašková, 722 945 368
www.profitklub.czKontakt:

Monika Mašková
Asistentka
asistentka@profitklub.cz


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 19. 9. 2011 14:08
Kategorie: Kultura
Název zdroje: Profitklub (NEověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.