Rodiště Jana Žižky z Trocnova v péči Jihočeského kraje | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Rodiště Jana Žižky z Trocnova v péči Jihočeského kraje


České Budějovice, 13. 6. 2011 – ÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, bezúplatně předal Jihočeskému kraji areál národní kulturní památky Rodiště Jana Žižky z Trocnova.

Areál v Trocnově je ucelený komplex 11,4 hektarů luk, lesa a ostatní plochy. Součástí areálu je expozice muzea Jana Žižky. Celková hodnota nemovitostí přesahuje 6,8 milionů korun. Socha Jana Žižky byla oceněna částkou 2,5 milionů korun.

Od roku 2004 se ÚZSVM snažil předat památku do péče některé organizační složce státu, která by zajistila odbornou správu. V roce 2008 vyslovilo Ministerstvo kultury ČR souhlas s převodem vlastnického práva na nestátní subjekt, např. samosprávný celek. Zastupitelé Jihočeského kraje následně schválili záměr bezúplatného převodu areálu do svého majetku. Podpisem smlouvy o bezúplatném převodu přešel tedy areál do majetku Jihočeského kraje, který má dostatek zřízených organizací, které zabezpečí chod i odborný rozvoj areálu.

Národní kulturní památku Rodiště Jana Žižky z Trocnova získal ÚZSVM po zaniklém Okresním úřadě České Budějovice.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 13. 6. 2011 9:58
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.