Rodiče předčasně narozených dětí jsou připraveni podpořit zdravotnictví v krizi | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Rodiče předčasně narozených dětí jsou připraveni podpořit zdravotnictví v krizi


Se znepokojením sledujeme aktuální situaci ve zdravotnictví. Myslíme zejména na ty rodiče, jejichž děti jsou umístěny v inkubátorech a na rodiče, jejichž dětem hrozí předčasný porod, nemoc či smrt. Myslíme na jejich nelehkou životní situaci, která může být současnými událostmi v souvislosti s akcí zdravotníků „Děkujeme odcházíme“ ještě více ztížena.

Jsme rodičovskou organizací, která podporuje předčasně narozené děti, nemocné novorozence a jejich rodiny.

Jako rodiče předčasně narozených dětí a nemocných novorozenců jsme v začátcích života našich dětí více či méně využívali služeb zdravotního oboru neonatologie. Velmi oceňujeme práci lékařů, zdravotních sester a dalších lidí, kteří se spolu s námi podíleli na záchraně života našich dětí.

Se znepokojením sledujeme aktuální situaci ve zdravotnictví. Myslíme zejména na ty rodiče, jejichž děti jsou umístěny v inkubátorech a na rodiče, jejichž dětem hrozí předčasný porod, nemoc či smrt. Myslíme na jejich nelehkou životní situaci, která může být současnými událostmi v souvislosti s akcí zdravotníků „Děkujeme odcházíme“ ještě více ztížena.

Narození dítěte předčasně nebo nemocného je velmi náročná situace nejenom pro rodiče, ale pro všechny zúčastněné.

Na základě našich zkušeností a na základě zahraničních výzkumů i praxe, doporučujeme maximálně podpořit rodiče v péči o jejich dítě umístěné v inkubátoru. Rodiče jsou nastaveni pečovat o své dítě a potřebují podpořit ve svých rodičovských kompetencích. Podporou rodičů může dojít ke snížení traumatizace rodičů, k lepšímu prospívání dětí a ke snížení množství rutinních úkonů od ošetřujícího personálu, čímž by došlo také k finančním úsporám.

Studie a zkušenosti z nemocnic ze zahraničí poukazují na positivní dopad podpory rodičů v péči o jejich dítě. Umístěním dítěte na hruď matky tzv. kůže na kůže (kangaroo mother care) může dojít:
• ke stabilizaci srdeční frekvence,
• ke snížení potřeby podávaného kyslíku,
• ke snížení počtu výpadků dechu,
• ke zlepšení spontánního dýchání,
• ke zlepšení tvorby mateřského mléka,
• ke snížení míry pláče u dítěte,
• ke zlepšení usínání dítěte, k prodloužení doby a zlepšení kvality jeho spánku,
• k rychlejšímu nárustu hmotnosti dítěte a tím ke zkrácení jeho pobytu v nemocnici.

Tělo matky, která má na těle dlouhodobě položené své dítě dokáže reagovat zvýšením či snížením vlastní teploty podle potřeby tepla svého dítěte. Jak ukazují i zkušenosti ze států s nízkými a středními příjmy, kde je nedostatek inkubátorů. Umístění předčasně narozeného dítěte nepřetržitě na hruď matky snižuje riziko úmrtí dítěte, má mimo jiné positivní vliv na tvorbu mateřského mléka, snížení rizika infekce u těchto dětí. (Je znám případ, kdy dítě vážící při narození méně než 800g přežilo právě díky nepřetržitému kontaktu na hrudi se svou matkou. Tato metoda byla poprvé použita v roce 1978 v Bogotě (Kolumbie) právě z důvodu nedostatku energie a inkubátorů, jejím zavedením místo inkubátorů nedošlo ke zvýšení úmrtnosti dětí.)

Francouzský lékař, neonatolog Jacques Sizun na své přednášce o systému NIDCAP, systému péče o tyto děti, mimo jiné řekl, že ztratil dvacet let života než pochopil, že rodiče nejsou na novorozeneckých JIP návštěvou, ale důležitou součástí péče o jejich dítě.

Pokud rodiče pečují o své dítě, přebalují ho, krmí, klokánkují (kangaroo mother care), polohují a provádí ošetřovatelské úkony co nejdříve a dle jejich schopností, zvyšují se jejich rodičovské kompetence, lépe se vyrovnávají s náročnou životní situací. Matky nedonošených dětí jsou ve zvýšené míře ohrožené posttraumatickou stresovou poruchou po porodu. Kontakt s jejich dětmi sníží možnost výskytu této poruchy.

Uvědomujeme si, že také ošetřující personál potřebuje podporu ve své odborné práci.
Jak poukazuje klinická psycholožka Mgr. Michaela Mrowetz: „V pomáhajících profesích je samozřejmostí psychosociální průprava (výcvik, kurz) a pravidelná supervize. Psychosociální průprava zlepšuje komunikační dovednosti a zvědomuje případná vlastní nedořešená témata. Supervize je prevencí vyhoření a pomáhá v práci s náročnými případy. Ošetřující personál, který pracuje denně mnoho hodin v silně náročné a zdraví ohrožující emoční situaci, v situaci, kdy na straně rodičů pracují emoce, zvýšená úzkostlivost, by měl mít povědomí o psychosociálních a emočních aspektech a úskalích vlastní práce. Systém, ve kterém pracují, by jim měl dát příležitost k psychologické supervizi či intervizi emočně náročných zážitků z každodenní praxe (např. po úmrtí dítěte, zhoršení zdravotního stavu dítěte s rizikem celoživotních následků, jednání s emočně labilním rodičem). Pokud má zdravotník rodiče podporovat, musí být nejprve zajištěna jeho vlastní potřeba bezpečí – nikdy však na úkor psychosociálních potřeb rodičů, jak se dnes často děje.“

Zavedení těchto doporučení do praxe, podpora rodičů a ošetřujícího personálu, nepokládáme za nouzové řešení, ale za trvalou změnu v neonatologii v ČR, tak jako je tomu ve většině vyspělých států. Rodiče by neměly být na novorozeneckých JIP návštěvou, ale součástí péče o jejich dítě. Rodiče by měli být partnery zdravotníků v péči o vlastní dítě. Dítě patří k matce, zdravé či nemocné, živé či mrtvé, dítě patří k rodičům.

Našim prvním krokem k podpoře rodičů v péči o jejich dítě je otevření dialogu o židli ke každému inkubátoru pro rodiče i jako symbol toho, že mají u svého dítěte své místo. Tisková zpráva k tomu zde:
http://www.tiskovky.info/tiskove-zpravy/zidle-pro-rodice-ke-kazdemu-inkubatoru

Máme naději, že děti nebudou přepravovány helikoptérami do zahraničí, jak proběhla zpráva v médiích. Máme naději, že zdravotníci využijí dané možnosti rodičů a využijí jejich přítomnosti k péči o své dítě, ke klokánkování (kangaroo mother care). Máme naději, že každá krize, je-li dobře zpracovaná, může vést k pozitivnímu růstu.

Rodiče jsou tady pro své děti.

Ing. Juraj Antal, PhD.
mluvčí
BabyKlokánci, o.s. ZRNKA
babyklokanci@gmail.com
www.zrnka.cz
babyklokanci.blogspot.comKontakt:

Juraj Antal
mluvčí
babyklokanci@gmail.com
babyklokanci.blogspot.com
777012271


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 24. 1. 2011 11:53
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: BabyKlokánci, o.s. ZRNKA (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Rodičovská organizace podporující předčasně narozené děti, nemocné novorozence a jejich rodiny.
Nejenom pro přežití, ale i pro užívání života.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.