Rekreační zóna v Novém Boru bude na převedených pozemcích | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Rekreační zóna v Novém Boru bude na převedených pozemcích


Česká Lípa, 2. 8. 2011 – Bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl pozemky v účetní hodnotě bezmála 900 tisíc korun ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem). Město Nový Bor od ÚZSVM získalo 6 pozemků o celkové výměře 23.429 m2 v katastrálním území Nový Bor, které v minulosti sloužily jako nedobudovaný cyklistický a sportovní areál.

V současné době jsou pozemky určeny územním plánem zčásti ke sportu a rekreaci, část tvoří městské komunikace a dopravní vybavenost. Prostor slouží veřejnosti k rekreaci, sportu a k oddechu. Město Nový Bor proto požádalo ÚZSVM o převod pozemků s tím, že zde bude vybudován cyklistický areál, jednoduché dopravní hřiště, výchozí bod pro další cyklotrasy a chodníky s částečným využitím pro jízdu na kolečkových bruslích. Územní plán dále počítá se zbudováním hřiště pro minigolf, s horolezeckým světem, dětským a skateboardovým areálem. V neposlední řadě zde bude také vybudována klidová a relaxační zóna.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 2. 8. 2011 9:58
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.