Realitní skupina RPG Real Estate dokončila projekty IPRM v Karviné, Orlové a Českém Těšíně | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Realitní skupina RPG Real Estate dokončila projekty IPRM v Karviné, Orlové a Českém Těšíně


Společnost RPG Byty, s.r.o. završila spolupráci s městy Karvinou, Orlovou a Českým Těšínem na komplexní revitalizaci lokalit v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). Celkem bylo opraveno 1054 bytů v celkové ceně 285 milionu korun.

Integrovaným plánem rozvoje města (IPRM) se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu. Směřují k dosažení společného cíle všech, kdo jsou do projektu zapojeni. „Úkolem měst bylo revitalizovat veřejná prostranství a realizovat komunitní programy vedoucí k resocializaci zdejších obyvatel, naše společnost pak prováděla opravy bytových domů, kde tito lidé žijí. Významným prvkem bylo částečné zapojení samotných nájemníků do oprav a jejich nesporný podíl na dlouhodobé péči o prostředí, ve kterém žijí,“ uvedl Petr Handl, ředitel vnějších vztahů realitní skupiny RPG Real Estate.
Revitalizace se týkala zateplení obvodových plášťů, výměny oken a vstupních dveří, oprav fasád, výměny střešních krytin, rekonstrukce sklepních prostor, chodeb, oprav rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektroinstalalace, nadstřešních částí komínů aj.
Projekt vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj a byl částečně dotován Evropskou unií. Šlo o jeden z dotačních titulů fondů EU pro revitalizaci bytových domů, veřejných prostranství a doprovodných sociálních programů.

„Jsem velmi rád, že se daří realizovat cíle, které jsou zahrnuty v Integrovaném plánu rozvoje města. Tyto rekonstrukce objektů výrazně přispěly ke změně vzhledu městské části Orlové-Poruby a věřím, že další změny budou následovat. Připravujeme totiž další projekty na regeneraci veškerých prostranství, kde by se měly doplnit lavičky, vybudovat odpočinková zóna, plánuje se instalace kamerového systému a další. Musím poděkovat všem, kteří se podíleli na implementaci IPRM a přeji jim hodně úspěchů do další činnosti,“ řekl Jiří Michalík, starosta města Orlová.

„Těší mne, že i společnost RPG využila tuto možnost získat peníze na revitalizaci bytového fondu na sídlišti Svibice a přispěla tím ke zkvalitnění života v této části města. Naše nejmladší sídliště prochází velkou proměnou,“ uvedl místostarosta Českého Těšína Stanislav Folwarczny s tím, že do projektu se zapojily i zdejší bytová družstva a město rekonstruovalo vlastní dva domy s malometrážními byty. Kromě toho v rámci projektu IPRM probíhá na


Svibici revitalizace veřejných prostranství, hřišť, sídlištní zeleně, vznikají nová parkovací místa, rekonstrukcí prošla i zdejší škola společně s krytým bazénem.

Podle starosty Českého Těšína Víta Slováčka je to ojedinělá možnost, která se už nikdy nebude opakovat, jak s pomocí státních prostředků zlepšit život občanů v této městské části. „Svibice, stejně jako jiná mladá sídliště po celé republice, se potýká s mnohými problémy: nezaměstnaností, nedostatkem parkovacích míst a vyhovující infrastruktury. Je to typické sídliště z konce období komunismu, kam se sestěhovávali lidé, kteří přicházeli za prací v hutích a dolech z celého tehdejšího Československa,“ říká starosta.Realizované projekty realitní skupiny RPG Real Estate
IPRM Karviná
Rok 2010: Revitalizováno bylo 503 bytů, celkové investiční náklady projektu činily 149,5 milionu korun.
U 275 bytů se v rámci poslední etapy, která byla ukončena v listopadu letošního roku, zavádělo centrální vytápění.
Dále se revitalizace týkala zateplení obvodových plášťů, výměny oken a vstupních dveří, oprav fasád, výměny střešních krytin, rekonstrukce sklepních prostor, chodeb, oprav rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektroinstalalace a nadstřešních částí komínů.
Rok 2011: Revitalizováno bylo 222 bytů, celkové investiční náklady projektu činí 42,5 milionu korun.

IPRM Orlová
Rok 2010: V tomto projektu bylo revitalizováno celkem 96 bytových jednotek, celkové investiční náklady představovaly částku 40 milionů korun.
Rok 2011: Revitalizováno bylo 200 bytů, u 144 z nich se zavedlo zavedeno centrální vytápění. Celkové investiční náklady činí 47 milionů korun.

IPRM Český Těšín
Rok 2011: V rámci projektu bylo revitalizováno 33 bytů, celkové investiční náklady dosáhly 6 milionů korun.
Kontakt:

Petr Handl
ředitel pro vnější vztahy realitní skupiny RPG Real
phandl@rpgre.eu
www.rpgbyty.cz
+420724941419
+420596262475


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 9. 12. 2011 10:50
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: Realitní skupina RPG Real Estate (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Realitní skupina RPG Real Estate vznikla v polovině roku 2006 v důsledku transformace těžební společnosti OKD, a.s. Do portfolia RPG Real Estate přešel majetek a aktivity nesouvisející s těžební činností. Pod značku RPG Real Estate patří společnosti RPG Byty, RPG RE Commercial, RPG RE Land, RPG RE Management a RPG Služby. Skupina dnes vlastní a spravuje významný majetek, jehož součástí jsou obytné domy, nebytové prostory, komerční objekty, hotely i rozsáhlé pozemky převážně na území Moravskoslezského kraje.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.