Ratolest Brno pomáhá v prevenci kriminality mladistvých | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Ratolest Brno pomáhá v prevenci kriminality mladistvých


Brno, 8. 11. 2011 – Počet trestných činů dětí a mládeže se v posledních letech snižuje, roste však jejich závažnost. Dětem a mladistvým, kteří se dostali do konfliktu se zákonem, nabízí pomoc brněnská nezisková organizace Ratolest Brno. Čtvrtým rokem realizuje probační program Změnit směr, který se zaměřuje na práci s mladými lidmi ve věku od 15 do 18 let, kteří spáchali trestný čin.

Ze statistik Policie ČR vyplývá, že v roce 2010 způsobili mladiství, tedy děti nad 15 let, celkově 5339 trestných činů, což je o 3,6% méně než v předchozím roce. Pavel Řezáč, vedoucí preventivních programů o. s. Ratolest Brno k tomu však dodává: „Tyto statistiky mohou být sice velmi pozitivní, na druhou stranu je ale třeba si uvědomit, že vysoký podíl na trestné činnosti mladistvých tvoří loupeže, těžké ublížení na zdraví a další závažnější trestné činy. Kriminalita tedy sice klesá, na druhé straně ale roste její závažnost.“

S klienty, kteří se dopustili trestného činu, pracuje psycholog Pavel Řezáč v programu Změnit směr. Program existuje v Brně už tři a půl roku a za tu dobu jím prošla více jak stovka klientů. „Změnit směr byl oficiálně akreditován u Ministerstva spravedlnosti jako probační, to znamená, že může být klientovi nařízen také soudem, například jako alternativa vězení. Naší snahou je přimět klienta k tomu, aby si začal lépe uvědomovat důsledky svého jednání, a zabránit tak opakování jeho trestné činnosti,“ vysvětlil Pavel Řezáč.

Doposud byl program realizován díky podpoře Evropského sociálního fondu ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. „Tato podpora sice v letošním roce končí, přesto jsme rádi, že se program podařilo i nadále udržet a najít nové zdroje financování,“ dodal Řezáč.

V současné době rozšiřuje Ratolest Brno svou nabídku preventivních služeb také o nový projekt Křižovatka, který bude pracovat s podobnou cílovou skupinou. Na rozdíl od programu Změnit směr bude Křižovatka více vycházet z potřeb samotných klientů, v rámci individuálního přístupu se tak bude možné více věnovat také souvisejícím problémům, např. v rámci rodiny, školy nebo pomoci klientovi s uplatněním na trhu práce
.
Více informací najdete také na: www.ratolest.cz/zmenit-smer
Kontakt:

Jana Běhalová
public relations
jana.behalova@ratolest.cz
www.ratolest.cz
731 500 050


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 9. 11. 2011 10:30
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: Ratolest Brno, o.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
RATOLEST BRNO, občanské sdružení, je nestátní nezisková organizace založená v roce 1995.
Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou životní situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti.
V rámci naší činnosti také podporujeme a rozvíjíme dobrovolnictví.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.