Psychologie Atkinsonové a Hilgarda – nové vydání po devíti letech | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Psychologie Atkinsonové a Hilgarda – nové vydání po devíti letech


Psychologie Akinsonové a Hilgarda, jedna z nejužívanějších učebnic psychologie na světě i u nás, po devíti letech znovu vychází. Tentokrát přepracovaná a v novém českém překladu. Portál označuje vydání této publikace, vzhledem k náročnosti příprav, za svůj nakladatelský počin roku.

Psychologie Atkinsonové a Hilgarda se stala učebnicí, kterou ve výuce využívají univerzity i střední školy po celém světě. Pedagogy i studenty si získala svým komplexním zpracováním, podává ucelený přehled nejdůležitějších psychologických poznatků a výsledků výzkumů. Kombinuje vědecký přístup se srozumitelným jazykem, její text je přehledný a jasný. Každé další vydání odráží nové výzkumy a posun v bádání. Nyní vychází znovu česky, předlohou se stalo patnácté vydání anglické - důkladně přepracované a aktualizované.

Psychologie Atkinsonové a Hilgarda pokrývá hlavní oblasti psychologie: historii a metodologii oboru, kognitivní psychologii, emoce a motivaci, psychologii osobnosti, neurobiologické základy lidského chování, psychický vývoj, sociální chování, psychopatologii a psychoterapii. Srozumitelně napsaný text doplňuje množství schémat, fotografií, grafů, obrazových prvků a dalších učebních doplňků.

"Pro Portál je to nejdůležitější nakladatelský počin roku," uvádí šéfredaktor Portálu Zdeněk Jančařík, „neboť jím završujeme dvouletou práci na tomto projektu. Navíc předchozí vydání knihy (z let 1997 a 2003) jsou zcela vyprodaná, víme tedy, že na tento titul veřejnost již delší dobu čeká.“ Tomu odpovídala i náročná příprava vydání. Kniha byla nově přeložena, kompletně zredigována, opatřena přílohami, rejstříky, poznámkovým aparátem a seznamem české literatury.

Nové vydání knihy Psychologie Atkinsonové a Hilgarda obsahuje některé významné novinky: Tým amerických editorů byl poprvé doplněn o evropské autory. Text je nově členěn, každá kapitola upozorňuje na soudobé výzkumy. Na konci kapitol jsou zveřejněna dvě protikladná pojednání, rozebírající určité téma nebo koncepci z různých perspektiv, a jednotlivá témata jsou proložena podněty ke kritickému myšlení – otevřenými otázkami navrženými k podnícení diskuse a rozboru. Kapitoly jsou ukončeny bodovým shrnutím a pojmy ke snadnému zvládnutí velkých částí textu. Nechybějí odkazy na užitečné internetové stránky a seznam literatury dostupné v češtině. Speciální příloha odkazuje ke cvičebnici Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda (Portál, 2010), kterou si lze pro lepší zvládnutí učiva pořídit k učebnici.

"Celý text bylo vhodnější znovu přeložit, protože byl protkán mnoha změnami formulací, vět či celých odstavců," popisuje práci na knize Ondřej Fafejta, odborný redaktor titulu. „Během redigování bylo potřeba přečíst a zpracovat 1654 normostran textu a ještě dalších mnoho stran příloh. V překladu jsme téměř plně respektovali původní text, tedy i americké pojetí psychologie, občas ale bylo nutné přizpůsobit ho českým reáliím. Bylo také nezbytné udržet jednotnou formu textu a užití termínů – aby se v češtině mluvilo na stejných místech stejnými slovy, když je tomu tak i v originále.“

Učebnice je určena středoškolákům připravujícím se na studium psychologie, pedagogiky či sociálních oborů, studentům psychologie, učitelství, lékařství a sociálních oborů, psychologům, pedagogům, sociálním pracovníkům, zdravotníkům, manažerům, a dalším zájemcům o psychologii. Již předchozí česká vydání se dostala na seznamy předepsané literatury k přijímacím zkouškám a následně ke studiu na desítkách českých vysokých škol a VOŠ (především na katedrách psychologie a pedagogiky filozofických či pedagogických fakult, ale mj. také na DAMU, Vysoké škole báňské nebo Fakultě výtvarných umění VUT Brno).

První vydání moderně pojaté učebnice psychologie připravil už v roce 1953 Ernest Hilgard, profesor psychologie na Yaleově a Stanfordově univerzitě (USA). V pozdějších vydáních Hilgard spolupracoval s manžely Atkinsonovými. Dnes je kniha pravidelně vydávána pod názvem Atkinson and Hilgard’s Introduction to Psychology, i když Hilgard ani Atkinsonovi už ji přímo needitují. V současnosti je tato úspěšná učebnice průběžně aktualizována týmem, který se vydání od vydání mění. 15. vydání připravili S. Nolen-Hoeksema, B. L. Fredrickson, G. R. Loftus a W. A. Wagenaar.

Za vydání této učebnice získal Portál už v roce 2006 cenu rektorky Univerzity Hradec Králové Počin roku u příležitosti veletrhu Odborná kniha Hradec Králové.

Užitečnost a srozumitelnost knihy dokládají i čtenářské reakce z internetového knihkupectví Amazon.com: „Koupila jsem si tuhle knihu v 1. ročníku studia psychologie a investice do ní se mi rozhodně vrátila… Doporučuji knihu každému, kdo studuje nebo se jen zajímá o psychologii. Pomohla mi při psaní všech písemných prací…“ „Gratuluji autorům, že se jim podařilo napsat tak srozumitelnou knihu o tak složitém oboru.“ i z české sítě fanoušků knih BookFan.cz: „Opravdu výživné čtení. Určitě doporučuji každému, nejen studentům psychologie, ale i obyčejným lidem, co chtějí trochu pohlédnout pod pokličku této vědě.“

Více o knize Psychologie Atkinsonové a Hilgarda včetně ukázek: http://obchod.portal.cz/produkt/psychologie-atkinsonove-a-hilgarda/Kontakt:

Jitka Pourová
vedoucí marketingu
pourova@portal.cz
724 635 671
283 028 503


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 22. 3. 2012 12:50
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: Portál, s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Knižní a časopisecké nakladatelství. Vydává odbornou literaturu (obory: psychologie, pedagogika, sociální práce, politologie, média, antropologie ad.), populárně naučné knihy, beletrii, rozhovory, dětskou literaturu, rádce pro rodiče aj. Vydává rovněž čtyři časopisy - měsíčníky Psychologie dnes, Děti a my, Rodina a škola, Informatorium 3-8. Pořádá semináře pro pedagogy (akreditace MŠMT) a kurzy pro rodiče.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.